U13 - U15 (2003 - 2001)

Regionslagsuttak

Når aldersgruppene er store skal det gjøres et uttak av regionslag.

Alle forfall som er varslet regnes som godkjent forfall og ikke ekskluderende. Det vil si at utøvere som har gitt beskjed om at de ikke kan stille vil ha mulighet til å fremdeles være aktuelle for regionslaget. Utøvere som ikke har varslet på forhånd må vente til neste uttaksrunde. Det betyr at meldinger i ettertid vil i utgangspunktet ikke godkjennes.  

Det innebærer at noen utøvere vil bli utelatt der det allerede er store grupper. Og at utøvere ikke kan komme inn i ettertid med mindre forfall er varslet før samlingen. Spillere som ikke deltar på regionale samlingene kommer ikke videre til Talentcamp i Bergen i november (U14 og U15). Forfall kan meldes. Nye landslag etableres med utgangspunkt i regionslagene og Talentcampen.

Talentutvikling administreres av administrasjonen og etter egne retningslinjer, som er koordinert med nasjonal strategi og representasjonsregler.

Påmelding til uttakshelg

Påmelding til uttakshelg på høsten gjøres via i BBall (se informasjon under) ved å betale egenandel. Dette skal gjøres før uttakshelgen. Betaling=påmelding. Se link til veiledning nederst på siden

Spillere som ønsker å bli vurdert for regionslagsspill i januar må melde seg på regionslagsuttak og betale egenandel via Ball. Betaling=påmelding. Se link til veiledning nederst på siden.

Etablerte spillere (spillere som er på regionslaget) må også stille på uttakshelgen i januar for å bli vurdert for videre regionslagsspill. Spillerne betaler ingen egenandel, men må melde forfall dersom man ikke stiller denne helgen (via kalender i Bball).

Oversikt over samlingene U13 - U15 Kvinner høsten 2015:

 • 29.-30. August. Uttakshelg. Gjennomføres i sone nord, Olsvikåsen videregående skole (OLV), Bergen
 • 26.-27. September. Samling regionslag i sone nord, OLV, Bergen
 • 24.-25. Oktober. Samling regionslag i sone nord, OLV, Bergen

   

 • Trener U13 K: Ingvild Sanford, 41632755     sofienorge41@hotmail.com

  Trener U14 K: Joana Vitorino, 45062268       joanavit@gmail.com

  Egenandeler

  Uttakshelg i aug/sept har en egenandel på kr 150. Uttakshelg i januar har en egenandel på kr 150 for nye spillere som ønsker å bli vurdert for regionslagsspill. For regionslagsspillere er dette gratis, men spilleren må likevel stille denne helgen for å bli vurdert for videre regionslagsspill. Dersom spilleren er forhindret skal det meldes forfall via Bball/kalender.

  Regionale samlinger for U13 har en egenandel på kr 600 pr sesong delt i to deler. Kr 300 for 2 samlinger høsten, og kr 300 for 2 samlinger våren. Hver samling består av flere økter.

  For U14 og U15 vil det være en høyere egenandel da spillerne må kjøpe regionens reversibles (sett med t-shirt og shorts). Egenandelen vil derfor være kr 900 pr sesong delt i to deler. Kr 600 for 2 samlinger høsten inkl. reversibles, og kr 300 for 2 samlinger våren. Hver samling består av flere økter. For nye spillere som kommer til etter januaruttaket vil egenandelen være kr 600 som er inkl. reversibles

  Egenandelen vil ligges ut under «Betaling» i Bball når regionslagsstreningene starter. Se veiledning nederst på siden. Dersom det er klubber som ønsker å dekke egenandelen for sine spillere er dette en avtale mellom klubb og spiller.

  Regionen vil dekke 50% av reisekostnadene for de spillerne som må reise ut av egen sone for å delta på uttakshelg for regionslaget - med utgangspunkt i rimeligste reisemåte (bussbillett). Pengene refunderes kun ved utfylt refusjonsskjema og de kvitteringer som bør legges ved

  Regionen vil ikke dekke utgifter i forbindelse med reise/opphold til spillere/ledsagere som må reise ut av egen sone for å delta på regionale samlinger (regionslaget). Regionen oppfordrer til privat innkvartering og spillere i alle soner må være forberedt på å ha utenbys spillere til overnatting ved uttakshelger/regionale samlinger.

  Regionen/administrasjonen vil ikke fungere som reiseledere for spillerne som må reise ut av egen sone for å delta på uttakshelg/regionale samlinger. Regionen/administrasjonen vil heller ikke ha noe ledsageransvar.

  Det vil måtte påregnes en egenandel for deltakelse på Talentcampen i November.

  Reversibles
  På regionslagstreninger og talentcamp brukes regionens sett bestående av "reversibel t-shirt" med nummer og shorts i regionens farge. Dette gjelder spillere på U14 og U15. Reversibles deles ut på første trening etter regionslagsuttaket for de som har betalt egenandel. Spillerne får lov til å velge ulike størrelser på "under -/overdel". 

  Norges Basketballforbund sin strategi for talentutvikling/spillerutvikling vil være førende. Innhold på skillscamper/regionale samlinger rettes etter prioriteringer fra NBBF og «den røde tråden». «Den røde tråden» definerer en felles spillestil for norsk basket.  Region Vest vil måtte gjøre eventuelle endringer i regional strategi dersom nasjonal tilpasning tilsier dette.          

  NBBF Region Vest ønsker å sørge for at vi arbeider mer helhetlig med våre yngre talenter, slik at prinsippene blir samkjørt både på klubb- og regionsnivå. Vi oppfordrer til at klubbtrenere stiller på både skillstreninger og Regionslagstreninger.

  Bball
  Merk! NBBF har vedtatt å benytte BBall som informasjons- og kommunikasjonskanal. BBall er et verktøy utviklet spesielt for basketball og skal bidra til å skape større effektivitet og forutsigbarhet for alle som er involvert i norsk basket.

  Alle spillere som er involvert i regionslag/landslag må opprette egen bruker for å kunne følge med på aktivitet for det aktuelle laget han/hun er involvert i. Gjennom BBall vil regionslagstrenerne sende beskjeder, legge opp treningstider, sende sms til spillere etc. Dersom du tidligere ikke har brukt BBall, må du opprette en profil. Nederst på siden ligger veiledning for opprettelse av egen profil.

  Norges Basketballforbund sin strategi for talentutvikling/spillerutvikling vil være førende. Innhold på skillscamper/regionale samlinger rettes etter prioriteringer fra NBBF og «den røde tråden». «Den røde tråden» definerer en felles spillestil for norsk basket.  Region Vest vil måtte gjøre eventuelle endringer i regional strategi dersom nasjonal tilpasning tilsier dette.          

  NBBF Region Vest ønsker å sørge for at vi arbeider mer helhetlig med våre yngre talenter, slik at prinsippene blir samkjørt både på klubb- og regionsnivå. Vi oppfordrer klubbtrenere stiller på både skillstreninger og Regionslagstreninger.

  Alle som skal benytte BBall må opprette sin egen unike bruker. I en og samme profil/bruker kan man ha flere roller. Å opprette profil er en tre trinns prosess som tar 3-5 minutter

  Opprette profil
  Gå til BBall.no
  Trykk på «Register to BBall», eller «Ny på BBall» og deretter «Lag profil»

  Trinn 1:
  Fyll inn feltene. Velg land: Norge. 
  Du vil nå få opp en popup boks som ber om en aktiveringskode, denne mottar du på det mobilnummeret du har oppgitt.

  Trykk «neste» for å gå videre

  Trinn 2:
  Her kan du legge til profilbilde og Facebook id (BBall finnes som egen app tilknyttet Facebook) 
  Det er valgfritt å legge inn denne informasjonen.

  Trykk «neste» for å gå videre

  Trinn 3
  Velg rolle. Er du spiller så velger du boksen for «Spiller», er du trener velger du boksen for «Trener».
  Du vil nå bli bedt om å fylle inn fire nye felter. Høyde, klubb, Beste basketminne og posisjon på banen. 
  Kun feltet for klubb er obligatorisk/må fylles inn. Velg din klubb.

  Trykk «Fullfør registreringen»

  Du er nå logget inn på din nye profil og klubb og trener kan aktivere deg på sine lag og sine tilbud. Informasjon om BBall finner du her: http://www.basket.no/organisasjon/bball/Sider/default.aspx

 

 

 

 

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Kontaktpersonerhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner-05.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionvest/Sider/Kontakter.aspxNavigasjon på siden
Klubberhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionvest/Sider/Klubber.aspxNavigasjon på siden
Spillerutviklinghttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionvest/Sider/Regionslag.aspxNavigasjon på siden
Easybaskethttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Easybasket/Navigasjon på siden
Kursvirksomhethttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionvest/Sider/Regionsregler.aspxNavigasjon på siden
Dokumenterhttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/Forms/Region%20Vest.aspxNavigasjon på siden