SPILLERUTVIKLING I NBBF REGION VEST

Spillerutviklingsprogrammet (SPU) har fokus på grunnleggende basketballferdigheter og inviterer til skillstrening med åpne samlinger for gutter og jenter født i 2004(U15), 2005(U14) og 2006(U13). Klubbtrenerne oppfordres til å ta en tur innom en samling eller to i løpet av sesongen for å se hvilke øvelser og ferdigheter vi har fokus på. 

Nasjonal Talentcamp (NTC) arrangeres av NBBF sentralt. NTC er møtepunktet mellom spillerutviklingsprogrammet til regionene og landslagsprogrammet til NBBF. 

Hver SPU sesong avsluttes med et nasjonalt talent leir for spillerne som har deltatt på SPU. NTC er lagt til pinsehelgen hvert år og i år er det 7.- 10. juni 2019 i Tønsberg.  Den inneholder treninger med landslagstrenere, foredrag og fysisk trening. NTC skal være en positiv sosial- og læringsarena for å fremme sportslig utvikling. 


Aktivitet 2018/2019:

U12:
Regionen ønsker å gi tilbud om 4 skillstreninger i løpet av året der det trenes på basisferdigheter. To arrangement på våren, og to på høsten. Skillscamp er åpne treninger for spillere som ønsker å utvikle seg. Deltagelsen er frivillig og gratis.  Oversikt over datoer for skillscamper U12 Gutter og Jenter i 2018/19 settes opp når de klar. 

U13 - U15:
Region Vest organiserer spillerutvikling for U13 – U15. I løpet av en sesong vil det være 6 regionssamlinger. Samlingene vil foregå som treninger med implementering av «den røde tråd» (dvs den norske spillestil). Hver samling vil bestå av flere økter. Alle spillere inviteres til å delta. Det oppfordres til å delta på samtlige samlinger da det gir et godt grunnlag for regionslagstrenerne å ta ut representasjonslag på Talentcampen.

For U14 og U15 vil det tas ut regionslag til 07.-09. Juni 2019. 

Treningstider for regionssamlingene legges ut på Region Vests nettside, på Facebook og klubbledere blir informert.

Priser:
Egenandel for deltagelse på regionssamlinger vår 2019 er kr. 500.
Region Vest reversible treningssett (shorts + shirt) kun for U14-U15: 450 kr.
Spillere reiser til Talentcamp må ha Region Vest reversibles. 

For U14 og U15 må det påregnes egenandel for spillere som deltar på Nasjonal Talentcamps.


Ren utøver

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. Antidoping Norge har utviklet et program "Ren Utøver", som et e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. NBBF Region Vest er en "ren særkrets" og mener at forebygging og holdningsskapende arbeid er viktig. Som et ledd i spillerutvikling til region vest oppfordres våre spillere på U14 og U15 til å ta "ren utøver programmet". Om foreldre ønsker å gjøre dette også -  er vi mer enn glad. For våre regionslagstrenerne vil dette være obligatorisk. 

Ren Utøver er bygget opp omkring 7 utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene, men det er slett ikke nødvendig å ta alt på en gang. De ulike modulene består av en kort video og spørsmål som besvares online. For hver modul som fullføres får man en bekreftelse, og systemet husker også hva du har gjort slik at du ikke trenger å gå gjennom hele programmet en gang til. Når alle modulene er fullført, får du umiddelbart tilsendt et diplom på e-post. Du kan ikke stryke – du lærer noe nytt og viktig!​ Diplom for gjennomført "Ren Utøver" program kan sendes til vest@basket.no.

 

Link til programmet finner du her: http://www.antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/


Samlinger i 2018/2019:

 2018
09.-10. Juni: Jenter og gutter  U13, U14 og U15.

Talentcamp 24.-26. August 2018  jenter og gutter  U14 og U15

20.-21. Oktober: Jenter U13, U14 og U15
03.-04. November: Gutter U13, U14 og U15

17.-18. November: Jenter U13, U14 og U15
01.-02. December: Gutter U13, U14 og U15

2019
19.-20. Januar: Jenter  U13, U14 og U15
26.-27. Januar: Gutter U13, U14 og U15

09.-10. Februar: Jenter U13, U14 og U15
16.-17. Februar: Gutter U13, U14 og U15

16.-17. Mars: Jenter U13, U14 og U15
30.-31. Mars: Gutter U13, U14 og U15

Talentcamp  07.-09. Juni.2019  jenter og gutter  U14 og U15


  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Kontaktpersonerhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner-05.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionvest/Sider/Kontakter.aspxNavigasjon på siden
Klubberhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionvest/Sider/Klubber.aspxNavigasjon på siden
Spillerutviklinghttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionvest/Sider/Regionslag.aspxNavigasjon på siden
Easybaskethttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Easybasket/Navigasjon på siden
Kursvirksomhethttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionvest/Sider/Regionsregler.aspxNavigasjon på siden
Dokumenterhttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/Forms/Region%20Vest.aspxNavigasjon på siden

 Samarbeidspartnere