Ansatte

 

 

https://basket.klubb.nif.no/regionost/Kontaktkort Region st/Forms/DispForm.aspx?ID=25&RootFolder=/regionost/Kontaktkort%20Region%20stAxel LangakerDaglig Lederaxel.langaker@basket.no90884209Ansvarlig for den daglige driften i Region ØST, Overganger, Dispensjasjoner, Rapporter, registrering av kampprotokoll
https://basket.klubb.nif.no/regionost/Kontaktkort Region st/Forms/DispForm.aspx?ID=26&RootFolder=/regionost/Kontaktkort%20Region%20stErika LundinOrganisasjonskonsulenterika.lundin@basket.no40435344Ansvarlig for all kommunikasjon på sosiale medier og nettsiden, Trener- og Dommerkurs, SPU administrasjon og Prosjektansvarlig i Region ØST
https://basket.klubb.nif.no/regionost/Kontaktkort Region st/Forms/DispForm.aspx?ID=27&RootFolder=/regionost/Kontaktkort%20Region%20stMark DiGiacomoFag- og tiltakskonsulentmark.digiacomo@basket.no92012866SPU Sportslig ansvar, EasyBasket påmelding og kampoppsett, Kontaktperson mot Marked og PR for ØST
https://basket.klubb.nif.no/regionost/Kontaktkort Region st/Forms/DispForm.aspx?ID=28&RootFolder=/regionost/Kontaktkort%20Region%20stAkrem DagnewDommer- og aktivitetskoordinatorakrem.dagnew@basket.no45237563Serieoppsett og omberamminger, Dommeroppsett

 Styret

 

 

https://basket.klubb.nif.no/regionost/Kontaktkort Region st/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/regionost/Kontaktkort%20Region%20stMarie LyslidStyrelederlyslid@online.no41635880
https://basket.klubb.nif.no/regionost/Kontaktkort Region st/Forms/DispForm.aspx?ID=6&RootFolder=/regionost/Kontaktkort%20Region%20stMagne FlaskerudNestleder magnehf@outlook.com41521215
https://basket.klubb.nif.no/regionost/Kontaktkort Region st/Forms/DispForm.aspx?ID=10&RootFolder=/regionost/Kontaktkort%20Region%20st Atle BøckmannStyremedlematle@imellom.no91538717
https://basket.klubb.nif.no/regionost/Kontaktkort Region st/Forms/DispForm.aspx?ID=7&RootFolder=/regionost/Kontaktkort%20Region%20stSturla SandStyremedlemsturla7@hotmail.com46441811
https://basket.klubb.nif.no/regionost/Kontaktkort Region st/Forms/DispForm.aspx?ID=8&RootFolder=/regionost/Kontaktkort%20Region%20stIngri ReithaugStyremedlemingri11@hotmail.com92263828
https://basket.klubb.nif.no/regionost/Kontaktkort Region st/Forms/DispForm.aspx?ID=9&RootFolder=/regionost/Kontaktkort%20Region%20stTill SchraderStyremedlemtillschrader@hotmail.com92443547
https://basket.klubb.nif.no/regionost/Kontaktkort Region st/Forms/DispForm.aspx?ID=22&RootFolder=/regionost/Kontaktkort%20Region%20stAnders Klemmetsby Varamedlemanders.klemmetsby@hotmail.com
https://basket.klubb.nif.no/regionost/Kontaktkort Region st/Forms/DispForm.aspx?ID=11&RootFolder=/regionost/Kontaktkort%20Region%20stEven Mathilassi LienVaramedlemmathilazzi@gmail.com

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Kontaktpersonerhttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/kontaktpersoner-05.png
/regionost/Sider/Kontakter-øst.aspxNavigasjon på siden
Klubberhttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionost/Sider/Klubber.aspxNavigasjon på siden
Spillerutviklinghttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionost/Sider/Regionslag.aspxNavigasjon på siden
Easybaskethttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Easybasket/Navigasjon på siden
Utdanninghttp://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/NBBF.png
http://basket.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/regionost/Sider/Regionsregler.aspxNavigasjon på siden
Dokumenterhttps://basket.klubb.nif.no/Tiles/dokumenter.png
https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/Forms/Region%20st.aspxNavigasjon på siden