Kampavvikling


LISENS

ALLE spillere må løse lisens. Ingen kan spille uten.

Alle som løste lisens til sesongen 2017/2018 har gyldig lisens frem til 1. oktober. Spillere som ikke løste lisens forrige sesong må løse lisens for å spille kamper før denne dato. ALLE spillere må løse ny lisens for å spille kamper etter 1. oktober. https://basket.klubb.nif.no/Sider/For%20deg%20-%20spiller%20-%20Spillerlisens.aspx


KAMPTID

Det er satt av 1 time og 45 minutter til hver seriekamp. Dommerne har fått beskjed om at pauser i kampene skal være 1 minutt mellom første og andre periode, 3 minutter mellom andre og tredje periode og 1 minutt mellom tredje og fjerde periode. Vi kutter ned på pausene i kampene, slik at lagene får mulighet til å varme opp, sekretariatet får tid til å gjøre klart kampskjema og utstyr til klokke og skuddklokke, og at dommere får sjekket at lisens er løst.


BETALING AV DOMMERE

Honorar til dommere skal utbetales i midtpausen eller direkte etter kampen. Godkjente betalingsmåter er kontanter og vipps. Dommerne er ansvarlige for å ha med seg kvittering på dommerhonorar. Kvitteringen med gjeldende satser fra 14.09.2016 finnes her.


INNMELDING AV RESULTAT

Etter kampen er det viktig at lagleder for hjemmelaget melder inn resultat.

https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Resultatregistrering-i-MinBasket.aspx

Frem til det endelige kampoppsettet er publisert skal resultater meldes inn ved å sende en mail til daglig leder.


OMBERAMMING AV KAMPER

Skjema for omberamming av kamper finner dere her.

Merk: Det er søkende lag som har ansvar for å finne ny dato, tid og sted.


DISPENSASJONER

Godkjente dispensasjoner for sesongen 2018/2019:

https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/Godkjente%20dispensasjoner%202018-2019.pdf


OVERGANG TIL NY KLUBB
Spillere som ønsker å melde overgang til ny klubb må fylle ut overgangsskjema. https://basket.klubb.nif.no/dokumenter/Documents/Region%20Midt%20Overgangsskjema.pdf 
Merk! Spillere som har spilt kamper i løpet av de siste 3 sesongene må ha en karantene på 14 dager før de kan spille kamp for ny klubb.(Oppdatert: 24.09.2018)