NBBFs strategiplaner

For å gå i takt med idrettens overordnede plan, Idrettspolitisk dokument (IPD), startet NBBF allerede på Minitinget i 2015 en prosess med å revidere strategiplanen 2013-2018. Denne prosessen endte medvedtak av strategiplanen for perioedne 2016-2020. På basketballtinget i 2018 ble det gjort noen justeringer i planen. Involveringen av medlemmene via klubbledermøter og høringsrunder har sikret godt forankring i klubber og regioner. 

I tillegg til overordnet strategi er også NBBFs kommunikasjonsstrategi og markedsstrategi tilgjengelig for nedlasting.

Varslingssaker:
I kommunikasjonsstrategiens vedlegg 2 finnes et avsnitt om seksuell trakassering og overgrep. Har du opplevd eller vet om uønsket adferd i idretten kan du melde ifra.

Slik melder du ifra om uønsket adferd i idretten:  

 ​Visjon
- Basketball - mer enn en idrett

Verdigrunnlag
​- Basketball er inkluderende!
- Basketball er gøy!
- Basketball er målrettet!

Virksomhetside
Norsk basket skal: 
- Tilby alle barn og ungdom som ønsker å spille basketball et aktivitetstilbud som gir mestringsfølelse og med det øke rekrutteringen og hindre frafallet.
- Tilpasse serie- og turneringsspillet slik at alle som ønsker skal kunne spille basketball med utgangspunkt i egne forutsetninger og behov.
- Utvikle en prestasjonskultur som gir norske spillere de beste fortrinn i inn- og utland. 
. Videreutvikle tilbudet til rullestolbasketspillere og stimulere nåværende og nye rullestolbasketmiljøer.
- Forenkle arbeid i klubb og utvikle klubbmiljøer som skal bidra til at alle involverte velger basketball «hele livet». 
- Utdanne flere trenere og dommere slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå.
- Ha et kontinuerlig fokus på forbedring av anleggssituasjonen i storbyene.
- Være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og toleranse i idrettsorganisasjonen og i det norske samfunn.

Programerklæring:
- Bidra til å forenkle og styrke frivillig arbeid i klubb og legge til rette for at klubbene kan utvikle seg i ønsket retning. 
- Tilby trenere- og dommere opplæring med tydelige krav og mål slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå. 
- Tilby barn og ungdom et aktivitets-, konkurranse og spillerutviklingstilbud tilpasset deres behov, forutsetninger og personlige målsettinger.
- Utvikle en prestasjonskultur som på sikt skal bidra til gode sportslige resultater internasjonalt.
- Utvikle en helhetlig sportslig plan for arbeidet sentralt som er åpen og tilgjengelig for klubber og trenere.
- Søke samarbeid med den egenorganiserte delen av basketballsporten.
- Utvide sportens nedslagsfelt til å dekke hele landet.
- Være en pådriver for integrering av innvandrere gjennom deltagelse i organisert idrett, både som aktive og i klubbenes organisasjon.


 

 

 

 

Norsk tippinghttps://www.norsk-tipping.no/Norsk tipping
circleK_logo460http://www.circlek.no/no_NOcircleK_logo460
cooplogohttps://coop.no/cooplogo
gjensidige_logohttp://www.gjensidige.nogjensidige_logo
Mainmove logohttp://mainmovesport.noMainmove logo
OBOSlogo460https://obos.no/OBOSlogo460
SponsoreLedigPlasshttps://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Sider/Sponsorer_Partnere.aspxSponsoreLedigPlass
ThonHotels_logo_2015_300http://www.thonhotels.no/?firma=TH87824ThonHotels_logo_2015_300
BV logohttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Et-l%C3%B8ft-for-norsk-basketball.aspxBV logo
Amedia logo 1http://www.amedia.noAmedia logo 1
Buytechttp://www.buytec.no/Buytec
Gresshoppa-logohttp://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlGresshoppa-logo
Catalog2010_TOP PAGE_3http://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlCatalog2010_TOP PAGE_3
NBBF Rent Særforbund tilpasset 3https://antidoping.no/ren-idrett/rent-saerforbund/NBBF Rent Særforbund tilpasset 3

 

 

Trener 1: Eliteerfaring 2019https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Trener-1-trenere-med-eliteerfaring-20190321-333.aspxTrener 1: Eliteerfaring 20192019-03-25T23:00:00Z
3MOT3 kurs i Bergenhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/3mot3-kurs-i-Bergen.aspx3MOT3 kurs i Bergen2019-03-24T23:00:00Z
Sammen er vi dynamitt!https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Fokus-på-det-sosiale0325-433.aspxSammen er vi dynamitt!2019-03-24T23:00:00Z
Lyste opp for Ullernhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Lyste-opp-for-Ullern-.aspxLyste opp for Ullern2019-03-24T23:00:00Z
Scotty reddet plassen for Askerhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Scotty-reddet-plassen-for-Asker.aspxScotty reddet plassen for Asker2019-03-24T23:00:00Z
Regionssamling for gutter 30-31.Marshttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Regionssamling-for-gutter.aspxRegionssamling for gutter 30-31.Mars2019-03-24T23:00:00Z
Kan det snu på fire dager?https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Kan-det-snu-på-fire-dager.aspxKan det snu på fire dager?2019-03-23T23:00:00Z
Sterk finish reddet Nidaroshttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Sterk-finish-reddet-Nidaros.aspxSterk finish reddet Nidaros2019-03-23T23:00:00Z
- Vil avgjøre det i kamp tohttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/--0323-8830.aspx- Vil avgjøre det i kamp to2019-03-22T23:00:00Z
Kvalifisering BLNO Menn 2019https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Kvalifisering-BLNO-Menn-2019.aspxKvalifisering BLNO Menn 20192019-03-22T23:00:00Z
Ansatt i flere klubberhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Ansatt-i-flere-klubber.aspxAnsatt i flere klubber2019-03-21T23:00:00Z
Trener 2: Invitasjon 2019https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Trener-2-Invitasjon-kurs-i-2019.aspxTrener 2: Invitasjon 20192019-03-21T23:00:00Z
Sakspapirer til Minitinget og DSKhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Minitinget-og-Det-Store-Klubbledermøte-(DSK)-på-Scandic-Oslo-Airport-30--–-31--mars-2019--.aspxSakspapirer til Minitinget og DSK2019-03-20T23:00:00Z
Dette er TOUR19, del.2https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Detter-er-TOUR19,-del-2.aspxDette er TOUR19, del.22019-03-19T23:00:00Z
MSIL Wheelers til Hansa Cuphttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/MSIL-Wheelers-til-Hansa-Cup.aspxMSIL Wheelers til Hansa Cup2019-03-19T23:00:00Z