STRATEGIPLAN OG 

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2016 - 2020

For å gå i takt med idrettens overordnede plan, Idrettspolitisk dokument (IPD), startet NBBF allerede på Minitinget i 2015 en prosess med å revidere strategiplanen 2013-2018. I ett år er strategiplanen blitt bearbeidet og vurdert av forbundsstyret og medlemmene via regioner og klubber, prosessen resulterte i endelig vedtatt Strategiplan for perioden 2016 – 2020 på Basketballtinget i mai 2016. Involveringen av medlemmene via klubbledermøter og høringsrunder har sikret godt forankring i klubber og regioner. 

Prosessbeskrivelse, prosesshjul, innkomne innspill og presentasjoner fra møteplassene er tilgjengelig for nedlastning til venstre på denne siden.
Innspill til revidert strategiplan som har kommet utenom prosess beskrevet over er ​ikke kvalitetssikret av NBBF, innsendere står selv ansvarlige for innholdet i dette.
 
​Visjon
- Basketball - mer enn en idrett

 
Verdigrunnlag
​- Basketball er inkluderende!
- Basketball er gøy!
- Basketball er målrettet!

 
Virksomhetside
Norsk basket skal: 
- Tilby alle barn og ungdom som ønsker å spille basketball et aktivitetstilbud som gir mestringsfølelse og med det øke rekrutteringen og hindre frafallet.
- Tilpasse serie- og turneringsspillet slik at alle som ønsker skal kunne spille basketball med utgangspunkt i egne forutsetninger og behov.
- Utvikle en prestasjonskultur som gir norske spillere de beste fortrinn i inn- og utland. 
. Videreutvikle tilbudet til rullestolbasketspillere og stimulere nåværende og nye rullestolbasketmiljøer.
- Forenkle arbeid i klubb og utvikle klubbmiljøer som skal bidra til at alle involverte velger basketball «hele livet». 
- Utdanne flere trenere og dommere slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå.
- Ha et kontinuerlig fokus på forbedring av anleggssituasjonen i storbyene.
- Være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og toleranse i idrettsorganisasjonen og i det norske samfunn.

 
Programerklæring:
- Bidra til å forenkle og styrke frivillig arbeid i klubb og legge til rette for at klubbene kan utvikle seg i ønsket retning. 
- Tilby trenere- og dommere opplæring med tydelige krav og mål slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå. 
- Tilby barn og ungdom et aktivitets-, konkurranse og spillerutviklingstilbud tilpasset deres behov, forutsetninger og personlige målsettinger.
- Utvikle en prestasjonskultur som på sikt skal bidra til gode sportslige resultater internasjonalt.

 

 

 

 

abcs_logo460https://www.abcnyheter.no/abcs_logo460
circleK_logo460http://www.circlek.no/no_NOcircleK_logo460
cooplogohttps://coop.no/cooplogo
gjensidige_logohttp://www.gjensidige.nogjensidige_logo
macronsponsorannonse255http://www.macron.no/macronsponsorannonse255
Mainmove logohttp://mainmovesport.noMainmove logo
norsktippinglogo500https://www.norsk-tipping.no/norsktippinglogo500
OBOSlogo460https://obos.no/OBOSlogo460
SponsoreLedigPlasshttps://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Sider/Forbundskontoret.aspxSponsoreLedigPlass
ThonHotels_logo_2015_300http://www.thonhotels.no/?firma=TH87824ThonHotels_logo_2015_300
Gresshoppa-logohttp://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlGresshoppa-logo
Catalog2010_TOP PAGE_3http://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlCatalog2010_TOP PAGE_3

 

 

Viste muskler i EYBL-sluttspillethttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Jublet-for-bronse-i-EYBL.aspxViste muskler i EYBL-sluttspillet2018-05-26T22:00:00Z
Søker prosjektlederhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Søker-prosjektleder.aspxSøker prosjektleder2018-05-24T22:00:00Z
- Ingen som ikke burde vært herhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/--Ingen-som-.aspx- Ingen som ikke burde vært her2018-05-23T22:00:00Z
- De tar laget til et annet nivåhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/--De-tar-laget-til-et-annet-nivå.aspx- De tar laget til et annet nivå2018-05-22T22:00:00Z
Første regionssamling 2018/19https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Først-regionssamling-2018190522-256.aspxFørste regionssamling 2018/192018-05-21T22:00:00Z
U16-landslagene: Bedre rustethttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/U16-landslagene-Bedre-rustet.aspxU16-landslagene: Bedre rustet2018-05-21T22:00:00Z
Åtte basketlandslag tar formhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Åtte-basketlandslag-tar-form.aspxÅtte basketlandslag tar form2018-05-21T22:00:00Z
Nasjonal Talentcamp Tønsberghttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Nasjonall-Talentcamp-Tønsberg.aspxNasjonal Talentcamp Tønsberg2018-05-17T22:00:00Z
Basketbarometeret 2018 - resultaterhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Basketbarometeret-2018---resultater.aspxBasketbarometeret 2018 - resultater2018-05-17T22:00:00Z
Gratulerer med dagenhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Gratulerer-med-dagen0516-1516.aspxGratulerer med dagen2018-05-16T22:00:00Z
Søk prosjektmidlerhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Søke-om-midler.aspxSøk prosjektmidler2018-05-15T22:00:00Z
Vedtak innkomne forslag Tinget 2018https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Vedtak-innkomne-forslag-Tinget-2018.aspxVedtak innkomne forslag Tinget 20182018-05-15T22:00:00Z
Samarbeidspartnere 2017/2018https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Sa.aspxSamarbeidspartnere 2017/20182018-05-15T22:00:00Z
En lovende basket start i Bodø!https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/En-lovende-basket-start-i-Bodø!.aspxEn lovende basket start i Bodø!2018-05-13T22:00:00Z
Tre basket-økter - og så "Råskinnet"https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Tre-basket-økter---og-så-Råskinnet.aspxTre basket-økter - og så "Råskinnet"2018-05-12T22:00:00Z