STRATEGIPLAN OG 

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2016 - 2020

For å gå i takt med idrettens overordnede plan, Idrettspolitisk dokument (IPD), startet NBBF allerede på Minitinget i 2015 en prosess med å revidere strategiplanen 2013-2018. I ett år er strategiplanen blitt bearbeidet og vurdert av forbundsstyret og medlemmene via regioner og klubber, prosessen resulterte i endelig vedtatt Strategiplan for perioden 2016 – 2020 på Basketballtinget i mai 2016. Involveringen av medlemmene via klubbledermøter og høringsrunder har sikret godt forankring i klubber og regioner. 

Prosessbeskrivelse, prosesshjul, innkomne innspill og presentasjoner fra møteplassene er tilgjengelig for nedlastning til venstre på denne siden.
Innspill til revidert strategiplan som har kommet utenom prosess beskrevet over er ​ikke kvalitetssikret av NBBF, innsendere står selv ansvarlige for innholdet i dette.
 ​Visjon
- Basketball - mer enn en idrett

Verdigrunnlag
​- Basketball er inkluderende!
- Basketball er gøy!
- Basketball er målrettet!

Virksomhetside
Norsk basket skal: 
- Tilby alle barn og ungdom som ønsker å spille basketball et aktivitetstilbud som gir mestringsfølelse og med det øke rekrutteringen og hindre frafallet.
- Tilpasse serie- og turneringsspillet slik at alle som ønsker skal kunne spille basketball med utgangspunkt i egne forutsetninger og behov.
- Utvikle en prestasjonskultur som gir norske spillere de beste fortrinn i inn- og utland. 
. Videreutvikle tilbudet til rullestolbasketspillere og stimulere nåværende og nye rullestolbasketmiljøer.
- Forenkle arbeid i klubb og utvikle klubbmiljøer som skal bidra til at alle involverte velger basketball «hele livet». 
- Utdanne flere trenere og dommere slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå.
- Ha et kontinuerlig fokus på forbedring av anleggssituasjonen i storbyene.
- Være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og toleranse i idrettsorganisasjonen og i det norske samfunn.

Programerklæring:
- Bidra til å forenkle og styrke frivillig arbeid i klubb og legge til rette for at klubbene kan utvikle seg i ønsket retning. 
- Tilby trenere- og dommere opplæring med tydelige krav og mål slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå. 
- Tilby barn og ungdom et aktivitets-, konkurranse og spillerutviklingstilbud tilpasset deres behov, forutsetninger og personlige målsettinger.
- Utvikle en prestasjonskultur som på sikt skal bidra til gode sportslige resultater internasjonalt.
- Utvikle en helhetlig sportslig plan for arbeidet sentralt som er åpen og tilgjengelig for klubber og trenere.
- Søke samarbeid med den egenorganiserte delen av basketballsporten.
- Utvide sportens nedslagsfelt til å dekke hele landet.
- Være en pådriver for integrering av innvandrere gjennom deltagelse i organisert idrett, både som aktive og i klubbenes organisasjon.


 

 

 

 

circleK_logo460http://www.circlek.no/no_NOcircleK_logo460
cooplogohttps://coop.no/cooplogo
gjensidige_logohttp://www.gjensidige.nogjensidige_logo
macronsponsorannonse255http://www.macron.no/macronsponsorannonse255
Mainmove logohttp://mainmovesport.noMainmove logo
norsktippinglogo500https://www.norsk-tipping.no/norsktippinglogo500
OBOSlogo460https://obos.no/OBOSlogo460
SponsoreLedigPlasshttps://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Sider/Sponsorer_Partnere.aspxSponsoreLedigPlass
ThonHotels_logo_2015_300http://www.thonhotels.no/?firma=TH87824ThonHotels_logo_2015_300
BV logohttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Et-l%C3%B8ft-for-norsk-basketball.aspxBV logo
Amedia logo 1http://www.amedia.noAmedia logo 1
Gresshoppa-logohttp://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlGresshoppa-logo
Catalog2010_TOP PAGE_3http://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlCatalog2010_TOP PAGE_3
NBBF Rent Særforbund tilpasset 3https://antidoping.no/ren-idrett/rent-saerforbund/NBBF Rent Særforbund tilpasset 3

 

 

Stor deltakelse på dommerkurshttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Stor-deltakelse-på-dommerkurs.aspxStor deltakelse på dommerkurs2018-11-11T23:00:00Z
48 nye EB Trenerehttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/48-nye-EB-Trenere.aspx48 nye EB Trenere2018-11-11T23:00:00Z
Bærum tilbake på vinnersporethttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Bærum-tilbake-på-vinnersporet.aspxBærum tilbake på vinnersporet2018-11-11T23:00:00Z
17 seire på rad for Ullernhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/17-seire-på-rad-for-Ullern.aspx17 seire på rad for Ullern2018-11-10T23:00:00Z
Bare nesten for Nidaroshttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Bare-nesten-for-Nidaros.aspxBare nesten for Nidaros2018-11-09T23:00:00Z
Kamplederkurs Stjørdalhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/kamplederkurs-stjørdal-oppdatert.aspxKamplederkurs Stjørdal2018-11-08T23:00:00Z
2 nye regionsdommerehttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Nye-regionsdommere.aspx2 nye regionsdommere2018-11-08T23:00:00Z
Årets spillertalenthttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Circle-K-fondet.aspxÅrets spillertalent2018-11-08T23:00:00Z
Trener - og klubbpriserhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/DST-2018-Trener---og-klubbpriser.aspxTrener - og klubbpriser2018-11-08T23:00:00Z
Bærum: - Blir dramatisk bedrehttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Bærum---Blir-dramatisk-bedre.aspxBærum: - Blir dramatisk bedre2018-11-07T23:00:00Z
Behov for flere trenerehttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Behov-for-flere-trenere.aspxBehov for flere trenere2018-11-07T23:00:00Z
En første smak på SPUhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/En-første-smak-på-SPU.aspxEn første smak på SPU2018-11-07T23:00:00Z
Gimle og Sigurds store kveldhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Gimle-og-Sigurds-store-kveld.aspxGimle og Sigurds store kveld2018-11-06T23:00:00Z
Det langsiktige målet: 2021https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Det-langsiktige-målet-2021.aspxDet langsiktige målet: 20212018-11-06T23:00:00Z
Regionssamling for jenterhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Først-regionssamling-2018190522-256.aspxRegionssamling for jenter2018-11-06T23:00:00Z