STRATEGIPLAN OG 

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2016 - 2020

For å gå i takt med idrettens overordnede plan, Idrettspolitisk dokument (IPD), startet NBBF allerede på Minitinget i 2015 en prosess med å revidere strategiplanen 2013-2018. I ett år er strategiplanen blitt bearbeidet og vurdert av forbundsstyret og medlemmene via regioner og klubber, prosessen resulterte i endelig vedtatt Strategiplan for perioden 2016 – 2020 på Basketballtinget i mai 2016. Involveringen av medlemmene via klubbledermøter og høringsrunder har sikret godt forankring i klubber og regioner. 

Prosessbeskrivelse, prosesshjul, innkomne innspill og presentasjoner fra møteplassene er tilgjengelig for nedlastning til venstre på denne siden.
Innspill til revidert strategiplan som har kommet utenom prosess beskrevet over er ​ikke kvalitetssikret av NBBF, innsendere står selv ansvarlige for innholdet i dette.
 
​Visjon
- Basketball - mer enn en idrett

Verdigrunnlag
​- Basketball er inkluderende!
- Basketball er gøy!
- Basketball er målrettet!

Virksomhetside
Norsk basket skal: 
- Tilby alle barn og ungdom som ønsker å spille basketball et aktivitetstilbud som gir mestringsfølelse og med det øke rekrutteringen og hindre frafallet.
- Tilpasse serie- og turneringsspillet slik at alle som ønsker skal kunne spille basketball med utgangspunkt i egne forutsetninger og behov.
- Utvikle en prestasjonskultur som gir norske spillere de beste fortrinn i inn- og utland. 
. Videreutvikle tilbudet til rullestolbasketspillere og stimulere nåværende og nye rullestolbasketmiljøer.
- Forenkle arbeid i klubb og utvikle klubbmiljøer som skal bidra til at alle involverte velger basketball «hele livet». 
- Utdanne flere trenere og dommere slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå.
- Ha et kontinuerlig fokus på forbedring av anleggssituasjonen i storbyene.
- Være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og toleranse i idrettsorganisasjonen og i det norske samfunn.

Programerklæring:
- Bidra til å forenkle og styrke frivillig arbeid i klubb og legge til rette for at klubbene kan utvikle seg i ønsket retning. 
- Tilby trenere- og dommere opplæring med tydelige krav og mål slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå. 
- Tilby barn og ungdom et aktivitets-, konkurranse og spillerutviklingstilbud tilpasset deres behov, forutsetninger og personlige målsettinger.
- Utvikle en prestasjonskultur som på sikt skal bidra til gode sportslige resultater internasjonalt.
- Utvikle en helhetlig sportslig plan for arbeidet sentralt som er åpen og tilgjengelig for klubber og trenere.
- Søke samarbeid med den egenorganiserte delen av basketballsporten.
- Utvide sportens nedslagsfelt til å dekke hele landet.
- Være en pådriver for integrering av innvandrere gjennom deltagelse i organisert idrett, både som aktive og i klubbenes organisasjon.


 

 

 

 

circleK_logo460http://www.circlek.no/no_NOcircleK_logo460
cooplogohttps://coop.no/cooplogo
gjensidige_logohttp://www.gjensidige.nogjensidige_logo
macronsponsorannonse255http://www.macron.no/macronsponsorannonse255
Mainmove logohttp://mainmovesport.noMainmove logo
norsktippinglogo500https://www.norsk-tipping.no/norsktippinglogo500
OBOSlogo460https://obos.no/OBOSlogo460
SponsoreLedigPlasshttps://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Sider/Forbundskontoret.aspxSponsoreLedigPlass
ThonHotels_logo_2015_300http://www.thonhotels.no/?firma=TH87824ThonHotels_logo_2015_300
BV logohttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Et-l%C3%B8ft-for-norsk-basketball.aspxBV logo
Gresshoppa-logohttp://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlGresshoppa-logo
Catalog2010_TOP PAGE_3http://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlCatalog2010_TOP PAGE_3
NBBF Rent Særforbund tilpasset 3https://antidoping.no/ren-idrett/rent-saerforbund/NBBF Rent Særforbund tilpasset 3

 

 

Regionsdommer-seminarhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Regionsdommer-seminar.aspxRegionsdommer-seminar2018-07-16T22:00:00Z
Ildsjeler: Berit og Rudolf Babikhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Ildsjeler-Berit-og-Rudolf-Babik.aspxIldsjeler: Berit og Rudolf Babik2018-07-15T22:00:00Z
Suksess - Hvordan?https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Tips-til-arrangjører.aspxSuksess - Hvordan?2018-07-09T22:00:00Z
Ildsjeler: Kyrre Riishttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Ildsjeler-Kyrre-Riis.aspxIldsjeler: Kyrre Riis2018-07-08T22:00:00Z
Easy Basket i Region Midt sesongen 2018/2019https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/EasyBasketRegionMidt2018-2019.aspxEasy Basket i Region Midt sesongen 2018/20192018-07-05T22:00:00Z
Tildeling av midler Circle Khttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/TILDELING-AV-MIDLER-FRA-CIRCLE-K.aspxTildeling av midler Circle K2018-07-05T22:00:00Z
Høstens Trenerkurserhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Høstens-Trenerkurser.aspxHøstens Trenerkurser2018-07-03T22:00:00Z
Tre norske på statistikk-toppenhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Tre-norske-på-statistikk-toppen.aspxTre norske på statistikk-toppen2018-07-02T22:00:00Z
Ildsjeler: Pål Berghttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Ildsjeler-Pål-Berg.aspxIldsjeler: Pål Berg2018-07-02T22:00:00Z
Avsluttet nordisk med seierhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Avsluttet-nordisk-med-seier.aspxAvsluttet nordisk med seier2018-07-01T22:00:00Z
Fulgte svenskene i to perioderhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Fulgte-svenskene-i-to-perioder.aspxFulgte svenskene i to perioder2018-07-01T22:00:00Z
Stor mann avgjorde Small Countrieshttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Stor-mann-avgjorde-Small-Countries-EM.aspxStor mann avgjorde Small Countries2018-07-01T22:00:00Z
- Det føles bare kjempedeilig!https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/--Det-føles-bare-kjempedeilig.aspx- Det føles bare kjempedeilig!2018-06-30T22:00:00Z
Hang med i én periodehttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Hang-med-i-én-periode.aspxHang med i én periode2018-06-30T22:00:00Z
- Vi fant identiteten vårhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/--Vi-fant-identiteten-vår.aspx- Vi fant identiteten vår2018-06-30T22:00:00Z