NBBFs strategiplaner

For å gå i takt med idrettens overordnede plan, Idrettspolitisk dokument (IPD), startet NBBF allerede på Minitinget i 2015 en prosess med å revidere strategiplanen 2013-2018. Denne prosessen endte medvedtak av strategiplanen for perioedne 2016-2020. På basketballtinget i 2018 ble det gjort noen justeringer i planen. Involveringen av medlemmene via klubbledermøter og høringsrunder har sikret godt forankring i klubber og regioner. 

I tillegg til overordnet strategi er også NBBFs kommunikasjonsstrategi og markedsstrategi tilgjengelig for nedlasting.

Varslingssaker:
I kommunikasjonsstrategiens vedlegg 2 finnes et avsnitt om seksuell trakassering og overgrep. Har du opplevd eller vet om uønsket adferd i idretten kan du melde ifra.

Slik melder du ifra om uønsket adferd i idretten:  

 ​Visjon
- Basketball - mer enn en idrett

Verdigrunnlag
​- Basketball er inkluderende!
- Basketball er gøy!
- Basketball er målrettet!

Virksomhetside
Norsk basket skal: 
- Tilby alle barn og ungdom som ønsker å spille basketball et aktivitetstilbud som gir mestringsfølelse og med det øke rekrutteringen og hindre frafallet.
- Tilpasse serie- og turneringsspillet slik at alle som ønsker skal kunne spille basketball med utgangspunkt i egne forutsetninger og behov.
- Utvikle en prestasjonskultur som gir norske spillere de beste fortrinn i inn- og utland. 
. Videreutvikle tilbudet til rullestolbasketspillere og stimulere nåværende og nye rullestolbasketmiljøer.
- Forenkle arbeid i klubb og utvikle klubbmiljøer som skal bidra til at alle involverte velger basketball «hele livet». 
- Utdanne flere trenere og dommere slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå.
- Ha et kontinuerlig fokus på forbedring av anleggssituasjonen i storbyene.
- Være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og toleranse i idrettsorganisasjonen og i det norske samfunn.

Programerklæring:
- Bidra til å forenkle og styrke frivillig arbeid i klubb og legge til rette for at klubbene kan utvikle seg i ønsket retning. 
- Tilby trenere- og dommere opplæring med tydelige krav og mål slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå. 
- Tilby barn og ungdom et aktivitets-, konkurranse og spillerutviklingstilbud tilpasset deres behov, forutsetninger og personlige målsettinger.
- Utvikle en prestasjonskultur som på sikt skal bidra til gode sportslige resultater internasjonalt.
- Utvikle en helhetlig sportslig plan for arbeidet sentralt som er åpen og tilgjengelig for klubber og trenere.
- Søke samarbeid med den egenorganiserte delen av basketballsporten.
- Utvide sportens nedslagsfelt til å dekke hele landet.
- Være en pådriver for integrering av innvandrere gjennom deltagelse i organisert idrett, både som aktive og i klubbenes organisasjon.


 

 

 

 

Norsk tippinghttps://www.norsk-tipping.no/Norsk tipping
circleK_logo460http://www.circlek.no/no_NOcircleK_logo460
cooplogohttps://coop.no/cooplogo
gjensidige_logohttp://www.gjensidige.nogjensidige_logo
Mainmove logohttp://mainmovesport.noMainmove logo
OBOSlogo460https://obos.no/OBOSlogo460
SponsoreLedigPlasshttps://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Sider/Sponsorer_Partnere.aspxSponsoreLedigPlass
ThonHotels_logo_2015_300http://www.thonhotels.no/?firma=TH87824ThonHotels_logo_2015_300
BV logohttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Et-l%C3%B8ft-for-norsk-basketball.aspxBV logo
Amedia logo 1http://www.amedia.noAmedia logo 1
Buytechttp://www.buytec.no/Buytec
Gresshoppa-logohttp://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlGresshoppa-logo
Catalog2010_TOP PAGE_3http://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlCatalog2010_TOP PAGE_3
NBBF Rent Særforbund tilpasset 3https://antidoping.no/ren-idrett/rent-saerforbund/NBBF Rent Særforbund tilpasset 3

 

 

RM i ØST-/VEST-/B-SERIERhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/RM-i-ØST-VEST-B-SERIER.aspxRM i ØST-/VEST-/B-SERIER2019-01-16T23:00:00Z
Samarbeidsmøte i Drammenhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Samarbeidsmøte-i-Drammen.aspxSamarbeidsmøte i Drammen2019-01-16T23:00:00Z
Toppscoreren drar - men blir?https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Toppscoreren-drar---men-blir.aspxToppscoreren drar - men blir?2019-01-16T23:00:00Z
- Det beste laget i ligaenhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/--Det-beste-laget-i-ligaen.aspx- Det beste laget i ligaen2019-01-16T23:00:00Z
Spørsmål og svarhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Spørsmål-og-svar.aspxSpørsmål og svar2019-01-15T23:00:00Z
SPU og talentcamphttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Retningslinjer-for-uttak.aspxSPU og talentcamp2019-01-14T23:00:00Z
Regionssamling for gutter Vår 2019https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Regionssamling-for-gutter.aspxRegionssamling for gutter Vår 20192019-01-14T23:00:00Z
Samarbeidspartnere 2018/2019https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Sa.aspxSamarbeidspartnere 2018/20192019-01-13T23:00:00Z
Lekte seg i Allstar-kampenhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Lekte-seg-i-Allstar-kampen.aspxLekte seg i Allstar-kampen2019-01-12T23:00:00Z
Unge profiler i Allstar-kampenhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Unge-profiler-i-Allstar-kampen.aspxUnge profiler i Allstar-kampen2019-01-11T23:00:00Z
Samarbeid på tvers av klubberhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Samarbeid-på-tvers-av-klubber.aspxSamarbeid på tvers av klubber2019-01-10T23:00:00Z
Viktig seier for Centrumhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Viktig-seier-for-Centrum.aspxViktig seier for Centrum2019-01-10T23:00:00Z
Stem på årets landslagsspillere 2018https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Stem-på-årets-seniorlandslagsspillere-2018.aspxStem på årets landslagsspillere 20182019-01-09T23:00:00Z
- Det begynner å ligne på noehttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/--Det-begynner-å-ligne-på-noe.aspx- Det begynner å ligne på noe2019-01-09T23:00:00Z
Regionssamling for jenter Vår 2019https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Først-regionssamling-2018190522-256.aspxRegionssamling for jenter Vår 20192019-01-08T23:00:00Z