NBBFs strategiplaner

For å gå i takt med idrettens overordnede plan, Idrettspolitisk dokument (IPD), startet NBBF allerede på Minitinget i 2015 en prosess med å revidere strategiplanen 2013-2018. Denne prosessen endte medvedtak av strategiplanen for perioedne 2016-2020. På basketballtinget i 2018 ble det gjort noen justeringer i planen. Involveringen av medlemmene via klubbledermøter og høringsrunder har sikret godt forankring i klubber og regioner. 

I tillegg til overordnet strategi er også NBBFs kommunikasjonsstrategi og markedsstrategi tilgjengelig for nedlasting.

Varslingssaker:
I kommunikasjonsstrategiens vedlegg 2 finnes et avsnitt om seksuell trakassering og overgrep. Har du opplevd eller vet om uønsket adferd i idretten kan du melde ifra.

Slik melder du ifra om uønsket adferd i idretten:  

 ​Visjon
- Basketball - mer enn en idrett

Verdigrunnlag
​- Basketball er inkluderende!
- Basketball er gøy!
- Basketball er målrettet!

Virksomhetside
Norsk basket skal: 
- Tilby alle barn og ungdom som ønsker å spille basketball et aktivitetstilbud som gir mestringsfølelse og med det øke rekrutteringen og hindre frafallet.
- Tilpasse serie- og turneringsspillet slik at alle som ønsker skal kunne spille basketball med utgangspunkt i egne forutsetninger og behov.
- Utvikle en prestasjonskultur som gir norske spillere de beste fortrinn i inn- og utland. 
. Videreutvikle tilbudet til rullestolbasketspillere og stimulere nåværende og nye rullestolbasketmiljøer.
- Forenkle arbeid i klubb og utvikle klubbmiljøer som skal bidra til at alle involverte velger basketball «hele livet». 
- Utdanne flere trenere og dommere slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå.
- Ha et kontinuerlig fokus på forbedring av anleggssituasjonen i storbyene.
- Være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og toleranse i idrettsorganisasjonen og i det norske samfunn.

Programerklæring:
- Bidra til å forenkle og styrke frivillig arbeid i klubb og legge til rette for at klubbene kan utvikle seg i ønsket retning. 
- Tilby trenere- og dommere opplæring med tydelige krav og mål slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå. 
- Tilby barn og ungdom et aktivitets-, konkurranse og spillerutviklingstilbud tilpasset deres behov, forutsetninger og personlige målsettinger.
- Utvikle en prestasjonskultur som på sikt skal bidra til gode sportslige resultater internasjonalt.
- Utvikle en helhetlig sportslig plan for arbeidet sentralt som er åpen og tilgjengelig for klubber og trenere.
- Søke samarbeid med den egenorganiserte delen av basketballsporten.
- Utvide sportens nedslagsfelt til å dekke hele landet.
- Være en pådriver for integrering av innvandrere gjennom deltagelse i organisert idrett, både som aktive og i klubbenes organisasjon.


 

 

 

 

Norsk tippinghttps://www.norsk-tipping.no/Norsk tipping
circleK_logo460http://www.circlek.no/no_NOcircleK_logo460
cooplogohttps://coop.no/cooplogo
gjensidige_logohttp://www.gjensidige.nogjensidige_logo
Mainmove logohttp://mainmovesport.noMainmove logo
OBOSlogo460https://obos.no/OBOSlogo460
SponsoreLedigPlasshttps://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Sider/Sponsorer_Partnere.aspxSponsoreLedigPlass
ThonHotels_logo_2015_300http://www.thonhotels.no/?firma=TH87824ThonHotels_logo_2015_300
BV logohttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Et-l%C3%B8ft-for-norsk-basketball.aspxBV logo
Signonhttp://www.signon.noSignon
Amedia logo 1http://www.amedia.noAmedia logo 1
Buytechttp://www.buytec.no/Buytec
Gresshoppa-logohttp://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlGresshoppa-logo
Catalog2010_TOP PAGE_3http://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlCatalog2010_TOP PAGE_3
NBBF Rent Særforbund tilpasset 3https://antidoping.no/ren-idrett/rent-saerforbund/NBBF Rent Særforbund tilpasset 3

 

 

Samarbeidspartner på NM-vekahttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Samarbeidspartner-på-NM-veka-2019.aspxSamarbeidspartner på NM-veka2019-05-19T22:00:00Z
3MOT3 NM-Veka 2019https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/3MOT3-NM-veka-2019.aspx3MOT3 NM-Veka 20192019-05-19T22:00:00Z
Blir Bærums andre BLNO-laghttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Blir-Bærums-andre-BLNO-lag.aspxBlir Bærums andre BLNO-lag2019-05-17T22:00:00Z
Uttak NTC Tønsberghttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Uttak-NTC-Tønsberg-2019.aspxUttak NTC Tønsberg2019-05-15T22:00:00Z
Evaluering UNM 2019https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Evaluering-UNM-2019.aspxEvaluering UNM 20192019-05-15T22:00:00Z
Alle skal være egohttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Video-fra-Kveldskurs.aspxAlle skal være ego2019-05-15T22:00:00Z
Referat Minitinget 2019https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Referat-Minitinget-2019.aspxReferat Minitinget 20192019-05-15T22:00:00Z
- Møter bare A-nasjonerhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/--Møter-bare-A-nasjoner.aspx- Møter bare A-nasjoner2019-05-14T22:00:00Z
Easybasketsesongen i Region Vesthttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Easybasketsesongen-20182019-er-over-i-Region-Vest.aspxEasybasketsesongen i Region Vest2019-05-14T22:00:00Z
Klubbenes innspill på DSKhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Klubbenes-innspill-på-DSK.aspxKlubbenes innspill på DSK2019-05-14T22:00:00Z
EasyBasket-fondet lansereshttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/EasyBasket-fondet-lanseres.aspxEasyBasket-fondet lanseres2019-05-12T22:00:00Z
3MOT3 dommerkurs på Skjettenhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/3MOT3-Dommerkurs-på-Skjetten.aspx3MOT3 dommerkurs på Skjetten2019-05-12T22:00:00Z
MSIL-suksesshttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/MSIL-suksess.aspxMSIL-suksess2019-05-12T22:00:00Z
Styrte Asker til NM-gullhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Styrte-Asker-til-NM-gull.aspxStyrte Asker til NM-gull2019-05-11T22:00:00Z
Kan noen stoppe Ulriken?https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Kan-noen-stoppe-Ulriken.aspxKan noen stoppe Ulriken?2019-05-10T22:00:00Z