Nytt planverk skal vedtas på Basketballtinget 2020


Varslingssaker:
I kommunikasjonsstrategiens vedlegg 2 finnes et avsnitt om seksuell trakassering og overgrep. Har du opplevd eller vet om uønsket adferd i idretten kan du melde ifra.

Slik melder du ifra om uønsket adferd i idretten:  

 ​Visjon
- Basketball - mer enn en idrett

Verdigrunnlag
​- Basketball er inkluderende!
- Basketball er gøy!
- Basketball er målrettet!

Virksomhetside
Norsk basket skal: 
- Tilby alle barn og ungdom som ønsker å spille basketball et aktivitetstilbud som gir mestringsfølelse og med det øke rekrutteringen og hindre frafallet.
- Tilpasse serie- og turneringsspillet slik at alle som ønsker skal kunne spille basketball med utgangspunkt i egne forutsetninger og behov.
- Utvikle en prestasjonskultur som gir norske spillere de beste fortrinn i inn- og utland. 
. Videreutvikle tilbudet til rullestolbasketspillere og stimulere nåværende og nye rullestolbasketmiljøer.
- Forenkle arbeid i klubb og utvikle klubbmiljøer som skal bidra til at alle involverte velger basketball «hele livet». 
- Utdanne flere trenere og dommere slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå.
- Ha et kontinuerlig fokus på forbedring av anleggssituasjonen i storbyene.
- Være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og toleranse i idrettsorganisasjonen og i det norske samfunn.

Programerklæring:
- Bidra til å forenkle og styrke frivillig arbeid i klubb og legge til rette for at klubbene kan utvikle seg i ønsket retning. 
- Tilby trenere- og dommere opplæring med tydelige krav og mål slik at det sportslige tilbudet er av beste kvalitet uansett nivå. 
- Tilby barn og ungdom et aktivitets-, konkurranse og spillerutviklingstilbud tilpasset deres behov, forutsetninger og personlige målsettinger.
- Utvikle en prestasjonskultur som på sikt skal bidra til gode sportslige resultater internasjonalt.
- Utvikle en helhetlig sportslig plan for arbeidet sentralt som er åpen og tilgjengelig for klubber og trenere.
- Søke samarbeid med den egenorganiserte delen av basketballsporten.
- Utvide sportens nedslagsfelt til å dekke hele landet.
- Være en pådriver for integrering av innvandrere gjennom deltagelse i organisert idrett, både som aktive og i klubbenes organisasjon.


 

 

 

 

SignOn tilpassethttps://www.signon.no/SignOn tilpasset
Norsk tippinghttps://www.norsk-tipping.no/Norsk tipping
circleK_logo460http://www.circlek.no/no_NOcircleK_logo460
cooplogohttps://coop.no/cooplogo
gjensidige_logohttp://www.gjensidige.nogjensidige_logo
Mainmove logohttp://mainmovesport.noMainmove logo
OBOSlogo460https://obos.no/OBOSlogo460
SponsoreLedigPlasshttps://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Sider/Sponsorer_Partnere.aspxSponsoreLedigPlass
ThonHotels_logo_2015_300http://www.thonhotels.no/?firma=TH87824ThonHotels_logo_2015_300
BV logohttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Et-l%C3%B8ft-for-norsk-basketball.aspxBV logo
Amedia logo 1http://www.amedia.noAmedia logo 1
Buytechttp://www.buytec.no/Buytec
Gresshoppa-logohttp://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlGresshoppa-logo
Catalog2010_TOP PAGE_3http://www.gresshoppa.no/basketballer.141739.no.htmlCatalog2010_TOP PAGE_3
NBBF Rent Særforbund tilpasset 3https://antidoping.no/ren-idrett/rent-saerforbund/NBBF Rent Særforbund tilpasset 3

 

 

Det Store Klubbledermøtet 2020https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Det-Store-Klubbledermøtet-2020.aspxDet Store Klubbledermøtet 20202019-12-05T23:00:00Z
Håndbok til trenerehttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Håndbok-til-trenere.aspxHåndbok til trenere2019-12-05T23:00:00Z
Tinget avholdes på Gardermoenhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Tinget-avholdes-på-Gardermoen.aspxTinget avholdes på Gardermoen2019-12-04T23:00:00Z
Frøya opp på fjerdeplasshttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Frøya-opp-på-fjerdeplass-.aspxFrøya opp på fjerdeplass2019-12-03T23:00:00Z
Et steg mot nytt seriegull for Minershttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Et-steg-mot-nytt-seriegull-for-Miners.aspxEt steg mot nytt seriegull for Miners2019-12-03T23:00:00Z
Valgkomiteen ber om forslaghttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Send-inn-forslag-til-kandidater.aspxValgkomiteen ber om forslag2019-12-01T23:00:00Z
Keon Edward Lawrence 1987-2019https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Keon-Edward-Lawrence-1987-2019.aspxKeon Edward Lawrence 1987-20192019-12-01T23:00:00Z
Unge Ullern-jenter på topphttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Unge-Ullern-jenter-på-topp.aspxUnge Ullern-jenter på topp2019-12-01T23:00:00Z
Tøffe tester i vente for Fyllingenhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Tøffe-tester-i-vente-for-Fyllingen.aspxTøffe tester i vente for Fyllingen2019-11-30T23:00:00Z
- Ikke så umulig som folk tenkerhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/--Ikke-så-umulig-som-folk-tenker.aspx- Ikke så umulig som folk tenker2019-11-30T23:00:00Z
Askers 3-poengere knekket Tromsøhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Askers-3-poengere-knekket-Tromsø.aspxAskers 3-poengere knekket Tromsø2019-11-29T23:00:00Z
Lysning i sikte for Askerhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Lysning-i-sikte-for-Asker.aspxLysning i sikte for Asker2019-11-28T23:00:00Z
Vårens kurs i ØSThttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Vårens-kurs-i-ØST.aspxVårens kurs i ØST2019-11-27T23:00:00Z
Hvem burde bli Årets Topptrener?https://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Hvem-blir-årets-ildsjel-eller-topptrener.aspxHvem burde bli Årets Topptrener?2019-11-27T23:00:00Z
- Kan bli et tøft uttakhttps://basket.klubb.nif.no/nyheter/Sider/--1127-2931.aspx- Kan bli et tøft uttak2019-11-26T23:00:00Z