NBBFs prosjekter

Vi har til enhver tid pågående prosjekter i NBBF, dette er 2019 prosjektene med en kort forklaring.

InkluBasket - klikk her for prosjektside

 • Inkluderingsprosjekt med fokus på etter skole aktivitet som er gratis for barna.
 • 2018 - 2021
 • Tre tvalgte klubber som deltar.
 • Finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og BUFDIR midler

EasyBasket-fondet (EBF) - klikk her for prosjektside 
 • Kompetanseheving i klubb
 • Rekruttering

EasyBasket – nasjonalt løft

 • Et prosjekt med mål om å løfte EasyBasket nasjonalt
 • Felles arrangementsmal, rutiner og påmeldingssystem

Fremtidens 3MOT3

 • Målet er at 3MOT3 2020 organiseres etter ny/oppdatert organisatorisk og finansiell modell som i større grad sikrer selvfinansiering
 • 2018-2020

Jenteløftet Region Vest (klikk her for prosjektside)
 • Et regionalt prosjekt med mål om å øke antall jentelag i seriespill i U13-14

 Kontaktinfo

​InkluBasket
Hege Rokne
Tlf. 92811552

EasyBasket-fondet (EBF)
Ragnhild Riis
Tlf. 94474848

EasyBasket, nasjonalt løft
Ragnhild Riis
Tlf. 94474848

Fremtidens 3MOT3
Espen A. Johansen
Tlf. 45876123

Jenteløftet Region Vest
Henriette Gogsøyr
Tlf.99564645