Forbundsstyret 2018-2020

​Forbundsstyret ble valgt for to år på Basketballtinget 2018

 Forbundsstyret

 

 

https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort forbundsstyret/Forms/DispForm.aspx?ID=32&RootFolder=/omnbbf/Kontaktkort%20forbundsstyretJan Hendrik ParmannPresidentpresident@basket.no982 66 201Klubb: Loddefjord IL Arbeidsutvalget: Leder Styrerelasjoner: NIF, FIBA, IWBF og SFF NBBF Region Vest (Sekundærrelasjon)
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort forbundsstyret/Forms/DispForm.aspx?ID=33&RootFolder=/omnbbf/Kontaktkort%20forbundsstyretTor Christian Bakken1. Visepresidenttorchristian.bakken@budstikka.no950 23 091Klubb: Sandvika BBK Arbeidsutvalget: Fast medlem Fokusområder: Lover, regler, dommerutvikling og internasjonale forhold. Styrerelasjoner: FIBA, NBBF Region Øst (Sekundærrelasjon
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort forbundsstyret/Forms/DispForm.aspx?ID=34&RootFolder=/omnbbf/Kontaktkort%20forbundsstyretAnya Sødal2. Visepresidentasodal@kg.vgs.no924 18 859Klubb: Nordstrand BBK Arbeidsutvalget: Fast medlem Fokusområder: Verdier, idrettspolitikk, anlegg og 3mot3. Styrerelasjoner: Idrettskretser og Idrettsråd, Antidoping Norge, NBBF Region Øst (Primærrelasjon)
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort forbundsstyret/Forms/DispForm.aspx?ID=35&RootFolder=/omnbbf/Kontaktkort%20forbundsstyretNicholas A. E. PhillipStyremedlemnichoph@hotmail.com991 52 551Klubb: Frøya Basket Arbeidsutvalget: 1.varamedlem Fokusområder: Landslag, Sportslig plan, spillerutvikling og trenerutvikling. Styrerelasjoner: NBBF Region Vest (Primærrelasjon), NBBF Region Nord (Sekundærrelasjon)
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort forbundsstyret/Forms/DispForm.aspx?ID=36&RootFolder=/omnbbf/Kontaktkort%20forbundsstyretTennaz JavidStyremedlemtbn_94@hotmail.com404 67 515Klubb: Ytrebygda BBK Arbeidsutvalget: 4.varamedlem Fokusområder: Ungdomsutvalg, inkludering og integrering. Styrerelasjoner: NBBF Region Sør (sekundærrelasjon)
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort forbundsstyret/Forms/DispForm.aspx?ID=37&RootFolder=/omnbbf/Kontaktkort%20forbundsstyretEirik Petri VaajaStyremedlemeirik.vaaja@nordea.com414 33 352Klubb: Tromsø Storm Ungdom Arbeidsutvalget: 3.varamedlem Fokusområder: Organisasjon, klubbutvikling, rekruttering og BLNO. Styrerelasjoner: NBBF Region Nord (Primærrelasjon) , NBBF Region Midt (Sekundærrelasjon)
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort forbundsstyret/Forms/DispForm.aspx?ID=38&RootFolder=/omnbbf/Kontaktkort%20forbundsstyretAstrid Hagland GjerdeStyremedlemmcastrid@me.com982 67 003Klubb: Haugesund BBK Arbeidsutvalget: 2.varamedlem Fokusområder: Marked, kommunikasjon, arrangement, produkt og BLNO. Styrerelasjoner: NBBF Region Sør (Primærrelasjon)
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort forbundsstyret/Forms/DispForm.aspx?ID=39&RootFolder=/omnbbf/Kontaktkort%20forbundsstyretSimen Anker-OlsenStyremedlem - Varasimen.anker-olsen@scandichotels.com997 78 716Klubb: Centrum Tigers Arbeidsutvalget: 5.varamedlem Fokusområder: Økonomi, marked, kommunikasjon og 3mot3. Styrerelasjoner: NBBF Region Midt (Primærrelasjon)

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Forbundskontoret/Tiles/kontaktpersoner-05.png
/omnbbf/Sider/Forbundskontoret.aspxNavigasjon på siden
Forbundsstyret/Tiles/kontaktpersoner-05.png
/omnbbf/Sider/Forbundsstyret.aspxNavigasjon på siden
Arbeidsutvalget/Tiles/kontaktpersoner-05.png
/omnbbf/Sider/Arbeidsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Regioner/Tiles/kontaktpersoner-05.png
/omnbbf/Sider/Regioner.aspxNavigasjon på siden
NBBFs komiteer/Tiles/kontaktpersoner-05.png
/omnbbf/Sider/NBBFs-komiteer.aspxNavigasjon på siden