Kontakt oss

Norges Basketballforbund
Norwegian Basketball Association
Postadresse/Post Address: Postboks 5000, N-0840 Oslo
Besøksadresse/Visiting Address: Sognsveien 73, 0854 Oslo
Organisasjonsnummer: 971434724
Sentralbordet/switchboard: (+ 47) 21029000
E-mail: basket@basket.no


• Bankgiro/accountnr.: 5134 06 05091
• IBAN: NO8051340605091
• Swift/BIC: DNBANOKKXXX
• Lisenskonto/Player license account: 5010 05 40301


Bak fra venstre: Ragnhild Riis, Torkild Rødsand, Espen A. Johansen, Martin Wroblewski, Evinvd Jensen, Øivind Lundestad, Henriette Goksøyr.

Foran fra venstre: Kristin Kvalvik, Merete Andersen, Hanne Funder, Silje Særheim, Brent Hackman.

 Forbundskontoret

 

 

https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort/Forms/DispForm.aspx?ID=121&RootFolder=/omnbbf/KontaktkortSilje SærheimGeneralsekretærsilje@basket.no+47 90808416Leder for særforbundets administrasjon og står for den daglige ledelsen av særforbundet.
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort/Forms/DispForm.aspx?ID=120&RootFolder=/omnbbf/KontaktkortEspen A. JohansenOrganisasjonssjefespen.johansen@basket.no+47 45876123Leder organisasjonsavdelingen med ansvar for strategier, handlingsplaner, kommunikasjon og marked. Er Generalsekretærens stedfortreder og administrasjonens nestleder.
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort/Forms/DispForm.aspx?ID=119&RootFolder=/omnbbf/KontaktkortBrent HackmanSportssjefbrent.hackman@basket.no+47 99210977Leder Sportsavdelingen med overordnet ansvar for nasjonale serier og turneringer, landslag, dommer og trenerutvikling, bredde og rekruttering.
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort/Forms/DispForm.aspx?ID=118&RootFolder=/omnbbf/KontaktkortEivind S. JensenTurneringsansvarligeivind.jensen@basket.no+47 98495357Ansvar for nasjonale serier, IT-ansvarlig, basket.no (teknisk), utstyrsmidler, protestsaker og andre brudd på NBBFs kampreglement, parallell spilletillatelse.
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort/Forms/DispForm.aspx?ID=117&RootFolder=/omnbbf/KontaktkortHanne FunderØkonomisjefhanne@basket.no+47 48233033Ansvar for oppfølgning av Idrettens regnskapskontor, post3 rapportering, søknader og klargjøring av økonomirapporter til forbundsstyret og NIF mv.
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort/Forms/DispForm.aspx?ID=116&RootFolder=/omnbbf/KontaktkortTorkild RødsandTrener- og dommerkoordinatortorkild.rodsand@basket.no+47 92211514Ansvar for trenerkurs nivå 2 og 3. Den Store Trenerhelgen, nasjonalt regionsdommerkurs, dommerutviklingsprosjekter, langsiktig trenerutviklingsstrategi, trenerrekruttering og kontaktperson mot dommerkomiteen.
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort/Forms/DispForm.aspx?ID=115&RootFolder=/omnbbf/KontaktkortMartin WroblewskiBredde- og ungdomskonsulentmartin.wroblewski@basket.no+47 95232141Ansvar for oppfølgning av 3MOT3, rullestolbasket, drift U-landslag og arrangement (U16NM, U19NM, Scaniacup og NTC).
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort/Forms/DispForm.aspx?ID=114&RootFolder=/omnbbf/KontaktkortMerete AndersenAdministrasjonssekretær / Personvernsrådgivermerete.andersen@basket.no+47 41595134Ansvar for fakturering, post, lisensregister, trenerregister, idrettsregister, overganger nasjonalt og internasjonalt, spillerlisenser, lisenskontroll, lageroversikt og innkjøp. Arbeidstid: Man-Tors. 09:00-14:00
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort/Forms/DispForm.aspx?ID=113&RootFolder=/omnbbf/KontaktkortRagnhild RiisKlubb- og utviklingskonsulentragnhild.riis@basket.no+47 94474848Ansvar for klubbutvikling, EasyBasket, politiattester og samordnet rapportering.
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort/Forms/DispForm.aspx?ID=112&RootFolder=/omnbbf/KontaktkortØivind LundestadProsjektlederoivind.lundestad@basket.no+47 47861112Easybasket digitalisering, marked, kommunikasjon, produktutvikling, InkluBasket og anlegg.
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort/Forms/DispForm.aspx?ID=111&RootFolder=/omnbbf/KontaktkortKristin KvalvikUtviklingskonsulent i Region Østkristin.kvalvik@basket.no+47 46957416Arbeider med aktivitet for barn og ungdom, kompetanseheving og diverse prosjekter.
https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Kontaktkort/Forms/DispForm.aspx?ID=110&RootFolder=/omnbbf/KontaktkortHenriette GoksøyrUtviklingskonsulent i Region Vesthenriette.goksoyr@basket.no+47 99564645Arbeider med aktivitet for barn og ungdom, kompetanseheving og diverse prosjekter.

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Forbundskontoret/Tiles/kontaktpersoner-05.png
/omnbbf/Sider/Forbundskontoret.aspxNavigasjon på siden
Forbundsstyret/Tiles/kontaktpersoner-05.png
/omnbbf/Sider/Forbundsstyret.aspxNavigasjon på siden
Arbeidsutvalget/Tiles/kontaktpersoner-05.png
/omnbbf/Sider/Arbeidsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Regioner/Tiles/kontaktpersoner-05.png
/omnbbf/Sider/Regioner.aspxNavigasjon på siden
NBBFs komiteer/Tiles/kontaktpersoner-05.png
/omnbbf/Sider/NBBFs-komiteer.aspxNavigasjon på siden