Bildestørrelse
Kommentar
Adm-NBBF-Silje.JPGAdm-NBBF-Silje6000 x 4000
Leder for særforbndets administrasjon og står for den daglige ledelsen av særforbundet.
Adm-NBBF-Espen.JPGAdm-NBBF-Espen6000 x 4000
Leder organisasjonsavdelingen med ansvar for strategier, handlingsplaner, kommunikasjon og marked. Er Generalsekretærens stedfortreder og administrasjonens nestleder.
Adm-NBBF-Brent.JPGAdm-NBBF-Brent6000 x 4000
Leder Sportsavdelingen med overordnet ansvar for nasjonale serier og turneringer, landslag, dommer og trenerutvikling, bredde og rekruttering.
Adm-NBBF-Eivind.JPGAdm-NBBF-Eivind6000 x 4000
Ansvar for nasjonale serier, U16 og U19 - NM, IT-ansvarlig, basket.no (teknisk), utstyrsmidler, innendørsanlegg, protestsaker og andre brudd på NBBFs kampreglement, parallell Spillertillatelse.
Adm-NBBF-Hanne.JPGAdm-NBBF-Hanne6000 x 4000
Ansvar for oppfølgning av Idrettens regnskapskontor og klargjøring av økonomirapporter til forbundsstyret og NIF mv.
Adm-NBBF-Torkild.JPGAdm-NBBF-Torkild6000 x 4000
Ansvar for trenerkurs nivå 2 og 3. Den Store Trenerhelgen, nasjonalt regionsdommerkurs, dommerutviklingsprosjekter, langsiktig trenerutviklingsstrategi, trenerrekruttering og kontaktperson mot dommerkomiteen.
Adm-NBBF-Martin.JPGAdm-NBBF-Martin6000 x 4000
Ansvar for oppfølgning av Easy Basket Challenge og Easy Basket i region og klubb (overordnet ansvar). 3MOT3, Rullestolbasket, Post3 rapportering, utendørsanlegg og samordnet rapportering.
Adm-NBBF-Merete.JPGAdm-NBBF-Merete6000 x 4000
Ansvar for fakturering, post, lisensregister, trenerregister, idrettsregister, overganger nasjonalt og internasjonalt, spillerlisenser, lisenskontroll, lageroversikt og innkjøp.
Arbeidstid: Man-tors. 09-14:00
Adm-NBBF-Ragnhild.JPGAdm-NBBF-Ragnhild6000 x 4000
Permisjon frem til sommeren
Adm-NBBF-Øivind.JPGAdm-NBBF-Øivind6000 x 4000
Adm-NBBF-Kristin.JPGAdm-NBBF-Kristin6000 x 4000
Adm-NBBF-Henriette.JPGAdm-NBBF-Henriette6000 x 4000