Renovering av Idrettsbygget Gløshaugen

Viola Gyorgyi
03.02.2019
Idrettsbygget Gløshaugen (NTNUI) er under renovasjon frem til høsten 2019.

Januar 2019 stengte SIT Idrett av første etasje og kjelleren, som har ført til at inngangen er flyttet til baksiden av bygget og garderobefasiliteter er utilgjengelig i byggeperioden (det er satt opp to festivaldoer med varme ved inngangen). 


Inngangen er under byggeperioden i Singsakerbakken via parkeringsplassen som er inngjerdet, og man går inn i Armfeldtsalen som nå er gjort om til resepsjon og lagringsplass. 

Vi ber om at tilreisende lag gir beskjed til regionen så fort som mulig dersom det er problematisk for laget at garderobene er stengt i Idrettsbygget. 

Vi beklager de ulempene dette medfører våre utøvere.