Vi trenger jentelag

​Glade jenter fra Asker som fått medalje

Erika Lundin
05.10.2018
Vi må avlyse flere Easy Basket jenter arrangement dersom det ikke kommer flere påmeldinger

​Region Øst har mottatt få påmeldinger fra jentelag, både på EBC og EBJ.

- Regionen trenger minimum 8 deltakende lag for å kunne gjennomføre et Easy basket arrangement, men slik det ser ut nå blir alle Easy Basket jenter arrangementene avlyst. Jenter ønsker å møte jenter, men uten tilstrekkelige antall lag kan vi ikke arrangere dette, mener Kommunikasjons- og utviklingsansvarlig Erika Lundin 


Til nå har disse meldt seg på til EBJ

Oppsal J08/09

Lommedalen J07/08

Ullern J07/08

Oppsal J07

Hønefoss J07/08

Skien J06/07


- Disse lagene har meldt seg på til forskjellige helger, der vi har maks 3 påmeldte til hvert arrangement. Flere Easy Basket jenter arrangementer står også tomme, uten påmeldinger, sier Dommer- og Aktivitetskoordinator Akrem Dagnew.


Vi har i flere år sett en stor økning på antall lag på EBJ. Det har i flere år vært 15-20 EBJ lag per sesong med i spill. Dette har ført til en økning i antall serielag i Region Øst på jentesiden. Vi har flere jentelag med nå enn noen gang i seriespill.

Vi håper att dette ikke var en trend for kun to, tre år. Vi håper att denne trenden skal vedvare og fortsette å øke. Vi trenger flere jentelag i BasketNorge og vi må begynne på EBC og EBJ for å få dette til. Vi håper at alle klubbene jobber aktivt for å rekruttere jenter, starte opp nye jentelag og melde dem på til EBC og EBJ arrangementer i Region Øst.


Slik ser seriespiller ut per idag i Region Øst på jentesiden

Jenter 13 - 12 påmeldte lag

Jenter 14 - 11 påmeldte lag

Jenter 15A - 7 påmeldte lag

Jenter 15B - 7 påmeldte lag

Jenter 16 - 10 påmeldte lag

Jenter 17 - 7 påmeldte lag

Jenter 19 - 6 påmeldte lag


Region Øst er på god vei oppover. Vi har fått flere jentelag med i seriespill de siste årene. Klubbene har gjort det bra, men det er veldig viktig at alle klubber i Region Øst fortsetter med den gode rekrutteringen av jenter og fortsetter å melde på lag til Easy Basket arrangementer.


Her finner du all informasjon om alle Easy Basket arrangementer og påmelding.