Vedtak innkomne forslag Tinget 2018

Eivind S. Jensen
16.05.2018
Her er vedtakene fra behandlingen av innkomne forslag fra Basketballtinget 2018

​Som i tidligere Basketballting så var det også denne gang en blanding av formelle regelendringer/forenklinger som er en tilpasning til etablert praksis og forslag som vil ha større påvirkning det daglige basketvirke for klubbene.

Her finner dere alle vedtak under Sak 9 Innkomne forslag på Basketballtinget 2018:
Vedtak innkomne forslag Tinget 2018