Sanksjonskomiteen vedtak 6 og 7

​Scotty Hendricks (Asker Aliens) midt i bildet idømmes 1 kamps karantene

Eivind S. Jensen
10.05.2019
Sakene omhandler grov voldsak i 3M og kommentarer mot dommere i BLNO

​NBBF Sanksjonskomite sine to siste saker denne våren har medført følgende vedtak:

NBBF Sanksjonskomite vedtak 2019-6 Jerrod Scott Hendricks (anmeldt for kommentarer mot dommere i etterkant av kamp i BLNO-kvalifisering 24 mars 2019):

1. Jerrod Scott Hendricks utelukkes i en – 1 – kamp i BLNO Menn.
2. Jerrod Scott Hendricks vil på ny være spilleberettiget etter å ha utholdt karantene i en kamp i BLNO eller kamp i annen turnering arrangert av NBBF, etter å ha blitt registrert av NBBF som omtalt i Reglement for utenlandske spillere og internasjonale overganger kapittel 1 punkt (3).

NBBF Sanksjonskomite vedtak 2019-7 Kojic, Katnic, Novakonic (anmeldt for vold mot motspiller i etterkant av kampslutt i 3M Region Øst Centrum Tigers-OSI):
1.    Marko Kojic utelukkes i seks – 6 – kamper i 3M Region Øst (RØ).
Marko Kojic vil på ny være spilleberettiget etter utelukkelse i 3M RØ, etter at Centrum Tigers IF har spilt sin sjette kamp i 3M RØ i sesongen 2019/2020, forutsatt at øvrige vilkår for spilleberettigelse er oppfylt.
 
2. Sanksjonskomiteen innstiller ovenfor Forbundsstyret om å fremme begjæring om påtale og straff mot Bojan Katnic til NIFs Domsutvalg, for overtredelse av NBBFs Reglement om sanksjoner ved diskvalifiserende fouls eller usportslig oppførsel i forbindelse med kampavvikling, A.1.b. jf. B.3.g., jf. NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav b.
 
3. Sanksjonskomiteen innstiller ovenfor Forbundsstyret om å fremme begjæring om påtale og straff mot Slobodan Novakonic til NIFs Domsutvalg, for overtredelse av NBBFs Reglement om sanksjoner ved diskvalifiserende fouls eller usportslig oppførsel i forbindelse med kampavvikling, A.1.b. jf. B.3.g., jf. NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav b.  

NB! Saken mot Katnic og Novakonic vil sendes over til NIF Domsutvalg i de kommende dager for videre behandling