Valgkomiteens innstilling

Espen A. Johansen
19.04.2018
Valgkomiteens innstilling og oppdaterte tingpapirer kan lastes ned nå.

Som informert om i tingdokumentene har vi ventet på valgkomiteens innstilling (forbundsstyret og komiteer), revisjonberetning 2017 og kontrollkomiteens beretning. Nå har vi oppdatert dokumentene med valgkomiteens innstilling og revisjonsberetning 2017, i tillegg er det gjort en oppdatering i beretningen hva angår jentesatsing.

Valgkomiteens innstiling er på s.66 i Tingdokumentene: Tingdokumenter 2018

Avsnittet om jentesatsing er på s.35 og Revisjonsberetning 2017 er på s.70 i Beretning og Regnskap: Norges Basketballforbunds beretning

Forøvrig finnes alt av informasjon om Basketballtinget 2018 her: https://basket.klubb.nif.no/omnbbf/Sider/Forbundstinget.aspx