Ny utviklingskonsulent i Vest

Espen A. Johansen
26.11.2018
Henriette Goksøyr skal sikre NBBFs post3 arbeid i region Vest, vi ønsker velkommen.

Seks søkere ønsket jobben som utviklingskonsulent i NBBF med primærarbeidsplass i Region Vest og Brann Stadion.

Vi lyste ut to 50% prosjektstillinger, en med arbeidsplass i Bergen og en med arbeidsplass på Ekeberg, nå er stillingen i Bergen kapret av Henriette.

De neste tre årene skal Henriette være den som forvalter og realiserer NBBFs post3 arbeid i regionen, et viktig arbeid som er helt avgjørende for NBBFs utvikling og tildeling av tilskudd.

 

Henriette kommer fra jobben som daglig leder i et idrettslag og er i tillegg godt i gang med utdannelse innenfor klubbutvikling. Hun har god kjennskap til basket, både som spiller og trener og har et brennende engasjement for idretten.

Hun innehar trener 1 utdannelse og er i gang med trener 2 i NBBF.

 

«Jeg søkte på stillingen som utviklingskonsulent fordi jeg tror  jeg kan bidra med pågangsmot og engasjement» uttaler Henriette til basket.no

«Den erfaringen og det brennende engasjementet for basketball vil være et viktig tilskudd til forbundet» uttaler generalsekretær Silje Særheim.

 

Henrietter starter i stillingen 1.februar 2019.


Dette er stillingen:

 • Sammen med NBBF sentralt og NBBF region imøtekomme de krav som Norges Idrettsforbund setter for post 3 tildeling årlig.
 • Koordinere og utføre aktivitetsrettet arbeid, primært regionalt og rettet mot barn (6-12år), ungdom (13-19år) samt bredde.
 • Ivareta vårt og norsk idretts verdigrunnlag og verdiarbeid:
  • Arbeide med idrettens barnerettigheter og bestemmelser, retningslinjer for ungdomsidrett og paraidrett.
  • Bistå i arbeidet med å senke økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse.
 • Bidra til god klubbutvikling regionalt, ihht. NBBFs klubbutviklingsstrategi og prosjekter.
 • Legge til rette for gjennomføring og utvikling av EasyBasket og EasyBasket Challenge i regionen.
 • Legge til rette for gjennomføring og utvikling av 3MOT3 i regionen.
 • Bidra i prosjekter og arbeidsoppgaver ledet av NBBF sentralt.
 • Publisering av nyheter på digitale plattformer ihht. NBBFs kommunikasjonsstrategi.

Delta på møter i organisasjonsavdelingen som du vil være en del av.