Uttak Nasjonal Talentcamp (NTC)

NBBF Region ØST
27.06.2018
Uttak til Nasjonal Talentcamp (NTC) 25.-26.8.18 i Apalløkka Idrettshall.
Spillere født -04 og -05 inviteres.

Spillere født -04: 

  • Alle spillere som ble invitert til NTC i Tønsberg i mai vil om kort tid motta henvendelse fra Region ØST med invitasjon til ny NTC i Apalløkka 25.-26.8.18. Man vil få en frist for å bekrefte deltakelse.
Spillere født -05: 
  • Her vil deltakelse i SPU-programmet sesongen 2017-18 ilegges vekt i vurdering av uttak til NTC. 
  • I tillegg vil vi arrangere uttakssamling i Persbråten VGS søndag 19.8. Her bes alle som ønsker å bli vurdert for invitasjon til NTC om å stille opp. Kan man ikke stille opp her, men likevel ønsker å bli vurdert må man kontakte Mark DiGiacomo så raskt som mulig. 
    Oversikt over treninger søndag 19.8 i Persbråten VGS:
  • Kl.10:00 - 12:00 GUTTER VEST
  • Kl.12:30 - 14:30 JENTER
  • Kl.15:00 - 17:00 GUTTER ØST
  • Husk å ta med reversible fra Macron, drikkeflaske og ball

Faktura for deltakelse vil sendes ut fra NBBF i etterkant. Pris for deltakelse er ikke fastsatt.

Alle henvendelser vedr. Spillerutviklingsprogrammet (SPU) og/eller Nasjonal Talentcamp 25.-26.8 rettes til Mark DiGiacomo:
Mark.DiGiacomo@basket.no / 920 12 866