Utlysning av arrangement

Marco Sanders under stasjonstrening for G15 NTC 2018

Brent Hackman
28.09.2018
NBBF søker arrangørklubb til Nasjonal Talentcamp sommeren 2019.

Norges Basketballforbund søker en klubb som arrangør til Nasjonal Talentcamp 2019. 


Under følger en kort beskrivelse av arrangementet og hva man vil få i arrangementsstøtte fra forbundet. Dersom dere har ytterligere spørsmål vedrørende krav til arrangør gis disse ved henvendelse til NBBF.

Søknader sendes til brent.hackman@basket.no innen mandag 15. oktober 2018.

 

 

Nasjonal Talentcamp U14/U15

Dato: 7-10. juni 2019

Krav:

Gjennomføring arrangement

- 3 spilleflater med ekstra kurver (spesifikasjon på hvilke haller som skal benyttes)

- Kostnadsfri transport mellom haller (hvis det er påkrevd)

- Tilstrekkelig garderobekapasitet

- Møterom for 40-50 personer

- Overnattingstilbud

- Mattilbud iht Olympiatoppens anbefalinger (4 måltider)

- Arrangementsstøtte: 20 000,-