Trener 2: Invitasjon 2019

Torkild Rødsand
22.03.2019
Trener 2 arrangeres hvert år og påmelding for kurs i 2019 er nå åpen.

​De siste årene har interessen for Trener 2 vært veldig god med 30 deltakere i 2017 og 22 deltakere i 2018. Vi ser frem mot å gi enda flere trenere muligheten til å videreutdanne seg i 2019.

Trener 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reelt kompetanseløft og på dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling. Jamfør Trenerløypas krav skal trenerne etter endt kurs ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Målgruppe:
  • Trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre
  • Alle trenere med nivå 1 utdanning
  • Trenere for ungdomslag
Kurset er på totalt 75 undervisning og har tidligere år blitt gjennomført over fire helger fra mai til november. Nytt for årets kurs er at første samling legges samtidig som Talentcamp for U14-U15 som går over pinsehelgen 8.-10. juni. Dette gjør at vi får muligheten til å legge større del av kurset ut på gulvet med mer praksis og benytte oss av de dyktige kurslærerne som er tilstede som trenere på Talentcamp'en. Ved å få en slik langhelg vil vi også kunne redusere antall helger fra fire til tre og dermed gjøre kurset mer tilgjengelig for flere trenere.

Kurset i 2019 går over tre helger i juni, august og november.
- Helg 1 Lørdag 08. – mandag 10. juni (pinse)
- Helg 2 Fredag 23. – søndag 25. august
- Helg 3 Fredag 22. – søndag 24. november
Oppstart på helg 1 er lørdag kl 10 og avslutning innen kl 18.
Oppstart på helg 2 og 3 er fredag kl 1800 og avslutning søndag kl 1600

Påmelding kan gjøres direkte på www.minidrett.no

For mer informasjon og påmelding om kurset se årsplan, invitasjon og kurshefte.