Trener 2: Invitasjon kurs 2017

Torkild Rødsand
14.02.2017
Påmelding til årets Trener 2 kurs er åpen.

Trener 2 kurset retter seg mot ungdomstrenere og spesielt trenere for lag i U17-U19 og regionale divisjonslag. Kurset vil gi deltakerne grunnleggende forståelse for alle spillets faser, og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling.

Målgruppe:
Trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre
Alle trenere med Trener 1 utdanning
Trenere for ungdomslag
Trenere som ønsker å blir vurdert til oppdrag som hovedtrener for regionslag

Kompetansekrav
Krav for å delta er godkjent Trener 1.

Læringsmål og kompetansekrav
Læringsmål for Trener 2 er å gjøre treneren i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Etter endt kurs skal deltakerne kunne:
- Utvikle en treneratferd som møter utøvernes behov.
- Være i stand til å planlegge, lede, evaluere og justere trening i et langsiktig perspektiv.
- Være en utviklingsorientert og prosessfokusert trener og veileder i trenings- og konkurransesituasjoner.
- Videreutvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper, samt tekniske/taktiske ferdigheter for egne utøvere/lag.

Leksjoner
Kurset vil blant annet ta for seg følgende temaer: lagkonsepter i forsvar og angrep, screen på ball, fastbreak, kampledelse, treningsplanlegging, fysisk trening, anti-doping mm.

Kurshefte

Gjennomføring av kurs
Trener 2 består av 75 timer undervisning og 75 timer praksis.

Undervisning vil foregå over fire helger:
Helg 1 Fredag 09. – søndag 11. juni
Helg 2 Fredag 16. – søndag 18. juni
Helg 3 Fredag 25. – søndag 27. august
Helg 4 Fredag 24. – søndag 26. november
*Oppstart på hver samlingshelg er fredag kl 1800 og avslutning er søndag kl 1600

Praksis inneholder trening av eget lag, oppgave på Den lille trenerhelgen og skriftlig hjemmeoppgave.

Utgifter:
Kurset er lagt til rette for at deltakere fra hele Norge skal kunne delta.
- NBBF dekker overnatting og flyreise for tilreisende deltakere
- Deltakere betaler all lokaltrafikk selv
- Deltakeravgift er for alle kr 2000,-.

Påmelding
Påmelding gjøres via www.minidrett.no. Direktelink: https://mi.nif.no/Event#928818-010 
Frist for påmelding er 7. april.

Spørsmål rundt utdanning kan rettes til Trener- og dommerkoordinator Torkild Rødsand.