Trener 2: Invitasjon 2018

Torkild Rødsand
12.02.2018
Etter rekordstor påmelding i fjor, er vi veldig glad for å tilby nytt kurs i 2018.

​Trener 2 arrangeres én gang i året og i fjor var det rekordmange påmeldte med hele 30 deltakere.

Trener 2 er trenernivået i Norge som skal gi Norsk Basket et reelt kompetanseløft og på dette nivået ligger grunnleggende forståelse for alle spillets faser og kompetanse til å tilrettelegge for talentutvikling. Jamfør Trenerløypas krav skal trenerne etter endt kurs ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Målgruppe:

  • Trenere som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre
  • Alle trenere med nivå 1 utdanning
  • Trenere for ungdomslag

Kurset går over fire helger i juni, august og november.

Kurshelger:
- Helg 1 Fredag 01. – søndag 03. juni
- Helg 2 Fredag 14. – søndag 16. juni
- Helg 3 Fredag 17. – søndag 19. august
- Helg 4 Fredag 23. – søndag 25. november
Oppstart på hver samlingshelg er fredag kl 1800 og avslutning er søndag kl 1600

For mer informasjon og påmelding om kurset se invitasjon og kurshefte.