Trener 1: tilpasset eliteerfaring 2019

Torkild Rødsand
25.01.2019
27.-28. april tilbys det Trener 1 for trenere med spiller- eller trenererfaring fra elitenivå

Trener 1 kurs rettet mot trenere med eliteerfaring er blitt arrangert de siste to år. Første gang i 2017 og var svært vellykket. Alle 8 deltakere gikk videre og deltok på Trener 2 samme år. I 2018 var det 7 deltakere og gledelig å ha med tre kvinnelige trenere med solid erfaring fra toppnivå. 

Med et tilpassset kurs for Trener 1 ønsker vi å tilrettelegge en utdanningsløype for trenere med lang spiller- eller trenererfaring på elitenivå. Kurset legger til grunn høy realkompetanse på det basketfaglige innhold, og kurset har derfor fokus på fellesidrettslige og pedagogiske emner, samt fysiske trening og førstehjelp. Bestått kurs gir deltakerne sertifisering i NBBFs trenerløype og kompetansen Trener 1.

Hvem kan delta:
Deltakelse forutsetter at treneren er minimum 25 år gammel ved søknadstidspunkt og oppfyller ett av kriteriene beskrevet under:
- Minimum 4 års erfaring som spiller på senior elitenivå, annen nasjonal serie eller annen serie som holder samme sportslige nivå som norsk eliteserie.
- 5år som hovedtrener for seniorlag på elitenivå, annen nasjonal serie eller annen serie som holder samme sportslige nivå som norsk eliteserie.

Dato og sted: 
Lørdag 27. april kl 1000 – 1800 Idrettens Hus Ullevaal Stadion, Oslo
Søndag 28. april kl 0900 – 1600 Idrettshall

Varighet:
15 timer undervisning 
14 timer e-læring
Praktisk prøve (realkompetansevurdering)

Kvalifisering:
Trenere med bestått Trener 1 utdanning er kvalifisert som hovedtrener for lag i U16NM og kvalifisert til opptak på Trener 2.

Arrangør:
NBBF

Påmelding:
Påmelding sendes torkild.rodsand@basket.no. Spiller- og trener CV må vedlegges. Frist for påmelding er søndag 31. mars 2019. 

Utgifter:
Deltakeravgift kr 1500,-. Faktura sendes deltakere én uke før kursstart.
NBBF dekker overnatting og refunderer inntill kr 1500,-  for rimeligste flyreise for tilreisende deltakere.
Deltakere betaler selv all annen transport og lokaltrafikk.

Kurslærere:
Kurslærere vil være erfarne trenere med Trener 3, FECC utdanning eller annen høyere idrettsutdanning.

Mer informasjon:
For mer informasjon se invitasjon og program eller ta kontakt med trener- og dommerkoordinator Torkild Rødsand.