Tre nye autoriserte regionsdommere!

​Deltakere regionsdommerkurs Januar 2018

Ragnhild Riis
30.01.2018
Region Øst har fått tre nye regionsdommere, lykke til med dommergjerningen.

​Regionen gratulerer Dorota Tuckute, Aksel Barkvoll og Ellen Hamremoen som godkjente regionsdommere!  

Alle tre deltok på regionsdommerkurset høsten 2017 og gjennomførte sine autorisasjonskamper med god margin forrige uke. Regionen hadde også et regionsdommerkurs forrige uke med 12 deltakere og ser frem til å få flere av deltakerne fra disse to kursene gjennom sine observasjons og autorisasjonskamper slik at de kan bidra til vår voksende stamme av kvalifiserte regionsdommere.