Torkild dømmer lokalt

Erika Lundin
19.12.2018
- Forbundsdommere må dømme minst 5 regionskamper og observere 5 kamper i regionen

Vi har fått en ny Dommerstige som innebærer at Region Øst har kurs for Kampleder, Aspirantdommer og Regionsdommer.   

 

Dommer- og aktivitetskoordinator Akrem Dagnew er ansvarlig for Dommeroppsettet i Region Øst. Han koordinerer slik at kampledere, aspiranter, regionsdommere og forbundsdommere kan dømme lokale kamper i regionen. Region Øst har ca 3000 seriekamper i sesongen og Akrem prøver å tilrettelegge for hver enkelt kamp og dommer.

Jeg prøver å sette opp en forbundsdommer sammen med de yngre regionsdommerne på alle kamper. Det er det to grunner til, 1) da er jeg sikker på at det blir kontroll i kampen (spesielt ved kamper på litt høyere nivå) 2) jeg ønsker å få mest mulig ut av at forbundsdommerne dømmer i regionen. De får altså to oppgaver under kampene, dømme kampen, og hjelpe de yngre med å utvikle seg som dommere, sier Akrem Dagnew.

 

Forbundsdommere må dømme minimum 5 regionskamper

Det som gjelder er et tingvedtak på at forbundsdommere må dømme minst 5 regionskamper og i tillegg observere 5 kamper der de da skal evaluere og rettlede regionsdommere i samarbeid med sin region. Satt i system blir jo dette coaching og mulighet for regionsdommere til å lære seg viktige momenter i dommerteknikk, regelanvendelse og dommerpsykolog.

Den nye dommerstigen definerer jo nå trinnene på dommerutdannelsen på en bedre og tydeligere måte enn før, spesielt med tanke på aldersgrense, og setter læremål for hvert nivå som er realistiske og nødvendige for å kunne arrangere slike kurs med godt utbytte. NBBFs dommerkoordninator Torkild Rødsand har jobbet med dette i lengre tid og har gjort et godt arbeid i omorganisering av dommerutdanningen i Norge.

Det er 20 registrerte forbundsdommere i Region Øst, av disse dømmer 19 i nasjonale serier (BLNO menn og kvinner) i tillegg til regionale serier. Det er 35 forbundsdommere totalt i elitedommergruppen.

Ettersom disse dommerne er veldig opptatte folk og har "tettpakkede" kalendere, er planlegging i god tid veldig viktig. Henvendelser noen dager før går sjelden bra. Og med god planlegging, samt kanskje fokusere observasjonsordningen inn mot talentfulle unge dommere som vil bli bedre, kan det gi en bra nivåheving over tid. Dommere som ikke vil bli bedre kan man forhåpentlivis fase ut etterhvert som man får flere gode dommere som gjerne dømmer mer.

Jan Korshavn Leder av NBBF Dommerkomité

 

Torkild dømmer lokale kamper i Region Øst


Torkild Rødsand er utdannet FIBA-dommer og er den norske dommeren som har dømt flest internasjonale kamper. Torkild har denne sesongen valgt å avslutte sin internasjonale karriere og har nå mer tid for å bidra på lokalt nivå i Norge og i Region Øst. Vi har intervjuet Torkild for å høre hva han mener er dommerens viktigste oppgave på banen og hvordan det har vært å dømme lokale kamper i Region Øst:

 

Hva er dommerens viktigste oppgave på banen?

Dommerens oppgave er å lede kampen i samsvar med spillereglene og at kampen gjennomføres i en sportslig og rettferdig atmosfære. Så enkelt, men samtidig så vanskelig og utfordrende.
Dommere dømmer med forskjellige folk hele tiden. Hva er din viktigste roll som meddommer? Hva skal dommere tenke på når de dømmer sammen?
På samme måte som det for lagene er viktig å være et godt team, er det for dommerne å få til et godt samarbeid. Hvis jeg skal gi ett råd så er det at dommerne tar en prat sammen før kamp, en pre-game samtale som vi kaller det, og diskuter de viktigste tingene som relevant for at dommerne skal dømme best mulig i denne kampen. Diskuter hvilket nivå lagene har og hvilke elementer som er viktig for å få en god linje gjennom kampen. Ta opp situasjoner rundt posisjoner og hvordan dere løser ulike situasjoner.


Når du husker tilbake på din egen tid som dommer helt i starten av din karriere? Hva var det som gjorde at du fortsette å dømme kamper? Hva gjorde at du tok steget videre til å bli regionsdommer, forbundsdommer og FIBA dommer?

Jeg begynte å dømme først når jeg var 17-18 år og det å være såpass gammel og ha en trygghet i rollen som dommer når man er så sentral på banen var nok viktig for å at jeg fortsatte som dommer. Utover dette var det nok min nysgjerrighet og ønske om å se hvor god jeg kunne bli som har vært den største faktoren for at jeg stadig tok stegene videre.

 

Når forbundsdommere skal observere kamper i Region Øst? Hva skal de se etter? Hva er det observatørens ser etter og gir tilbakemelding på?

For å utvikle seg som dommer er det til stor hjelp å få tilbakemelding fra erfarne dommere som kan gi råd og veiledning. Som dommer får man som oftest kun reaksjoner på de avgjørelsene man gjør feil, og ikke alle de man gjør korrekt gjennom en hel kamp. Slik kan det også fort bli når en observatør gir tilbakemelding. Oppgaven til en observatør er her ikke å finne hva som er gjort feil, men diskutere hvorfor det ble feil avgjørelse. På den fokuseres det fremover og hva som kreves for å utvikle seg og bli bedre. Samtale om regelforståelse og posisjonering er det viktigste her, sammen med 1-3 arbeidsoppgaver dommeren bør ha fokus på til neste kamp.

 

Hva er dine tips til dommere som ønsker å bli bedre?

Noe av det viktigste for å bli bedre som dommer er at man må tørre å gjøre feil og akseptere at det vil skje. Så må man finne ut hvorfor det ble feil og gjøre det rett neste gang. Alle dommere gjør feil, men med erfaring blir det færre. Og husk: Den dagen man tror man kan alt, da er man ferdig som dommer!
Kan også legge til to ting som er enkelt, men som kan gjøre en stor forskjell.
1. Når du er usikker på en regel eller tolkning: gå til regelboken og sjekk. Gjør det dette vil du fort få mye større regelkunnskap.
2. Se på bedre dommere og lær av de. Gå gjerne på kamp i BLNO og se elitedommerne der dømmer.

 

Nå har du dømt noen kamper i Region Øst i vårt seriespill. Hvilke kamper dømte du? Hvor?

De siste fire årene har jeg vært veldig opptatt med kamper i Eurocup og Euroleague og kamper i BLNO her hjemme i helgene. Derfor har jeg ikke fått anledning til å dømme like mye på regionsnivå som jeg har ønsket. Når jeg nå har valgt å avslutte min internasjonale karriere så gir det meg mer mulighet til igjen å bidra og dømme på regionsnivå. Nå i vinter har jeg dømt par kamper i Marienlysthallen. Det har vært kamper i aldersbestemte serier og par 3M og 1M.

 

Hvordan gikk det? Kommer du til å dømme flere kamper for regionen etter nyttår?

Jeg dømte sammen med to yngre regionsdommere og det var veldig inspirerende å se hvor dedikert de er og at de trives i rollen som dommer. Én av tingene FIBA legger vekt på er at dommerne også skal bidra i hjemlig og i lokale serier. Jeg har forsøkt å bidra så godt jeg kan på elitenivå, men jeg ser nå frem til å mer tid til å være hjemme og også dømme flere kamper og bidra på lokalt nivå.