Talentprogram for dommere i ØST

Erika Lundin
20.07.2017
Både aspirantdommere og regionsdommere oppfordres til å søke!

Region Øst ønsker å trappe opp vårt fokus på dommerutvikling og introduserer fra kommende sesong  et helt nytt talentprogram for dommere som ønsker å utvikle seg.

0

Talentprogrammet vil ha følgende innhold

- En egen mentor som vil følge dommeren tett opp gjennom hele sesongen.

- Mentoren vil dømme et gitt antall kamper med dommeren i løpet av sesongen.

- Mentoren vil foreta filmanalyse med dommeren

- Mentoren skal være tilgjengelig på mail og telefon for diskusjon av situasjoner og kamper

- Mentoren vil være en forbundsdommer som innehar den riktige kompetanse.

- Dommeren vil bli prioritert på dommeroppsettet av administrasjonen.

- Dommeren vil bli prioritert til å dømme steder der kvaliteten på kampene er høy.

0

Både aspirantdommere og regionsdommere oppfordres til å søke om deltakelse. Krav til deltakelse er at man ikke er eldre en 26 år og har tilholdssted innenfor Region Øst sine geografiske grenser.  

Søknad om deltakelse kan sendes på mail til leder av dommerkomiteen Sturla Bentzen Sand: sturla7@hotmail.com

Skriv kort om deg selv og hvorfor du ønsker plass på talentprogrammet.  

Her finner du mer informasjon om kurs i Region Øst