Tildeling av midler Circle K

Hanne Funder
06.07.2018
Tildeling 1 av 2 av midler fra Circle K. Neste runde vil være høsten 2018

Støtten skal:

  • komme basket til gode.
  • muliggjøre deltakelse på kurs, konkurranser eller andre arrangementer for deltager som har økonomiske utfordringer.
  • bidra til å fjerne økonomiske barrierer for deltakelse i organisert idrett.
  • ha en positiv innvirkning på rekruttering til basket
  • være et positivt bidrag til å oppnå visjonen om en inkluderende idrett

Det kreves at utgiftene det gis støtte til kan dokumenteres.

Circle K midlene kan støtte enkeltpersoner og klubber som ønsker økonomisk bistand. Klubbene skal søke støtte for sine medlemmer.

Støtten skal brukes til:

  • Deltagelse i konkurranser
  • Treningsavgift
  • Reise i forbindelse med konkurranser
  • Utstyr til trening herunder sko
I tillegg kan klubber søke om å få dekket deltakeravgift/treningsavgift for spesielt utsatte grupper.

Det er leder i klubben som kjenner medlemmenes situasjon best og kan vurdere hvilke medlemmer som trenger økonomisk bistand: Medlemmene det søkes støtte for skal ikke navngis i søknaden.

Søknad skal gå fra styrets leder eller hovedtrener i klubben, og skal inneholde en kort beskrivelse av årsak til søknad, videre oppfølgning i klubb og søknadssum.

Dokumentasjon skal leveres til Hanne Funder i administrasjonen: hanne@basket.no som har taushetsplikt i saken. Et eventuelt forskudd kan avtales med Hanne. Saker av særlig sensitiv karakter sendes også til Hanne Funder.

Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende