Styrker markedsarbeidet

Espen A. Johansen
14.03.2019
NBBF setter av mer ressurser og nytt markedsmateriell er nylig utviklet.

Mer aktivitet, profesjonalisering av våre produkter og økt sportslig satsing krever finansiering. Alle større forbund er avhengig av eksterne midler for å opprettholde satsing, spesielt på toppidrett og landslag. Man kan ikke basere seg på tilskuddene fra Norsk Tipping via Kulturdepartementet og NIF i like stor grad som om man bare legger til rette for aktivitet for barn og ungdom. Vi har de siste to årene økt medlemstallet med 15%, og seniorlandslagsatsinger er i mye større grad over i ordinær drift, dette krever sitt og NBBF vet at et styrket markedsarbeid kan være helt avgjørende for å opprettholde ønsket aktivitet. Skal man i tillegg øke aktivtetsomfanget og satsingen samtidig som man skal klare å holde egenandeler på et fornuftig nivå kreves det økte markedsinntekter. 

NBBF styrker derfor markedsarbeidet i forbundet med at både Espen A. Johansen (org.sjef) og Øivind Lundestad (prosjektleder) i større grad fokuserer på dette sammen med det styrevedtatte markedsutvalget som består av; Ingun Ranneberg-Nilsen, Johan Dolven, Jens August Dalsegg, Astrid Hagland Gjerde, Simen Anker-Olsen, Espen A. Johansen og Øivind Lundestad.

Det er siden vedtak av markedsstrategien i juni 2018 vært jobbet med utvikling av nytt markedsmateriell. Dette arbeidet er ferdigstilt og danner også grunnlaget for NBBFs arbeid med å relansere forbundets profil hva angår malverk, klær, logoer, arrangementspakker etc.


Her kan markedsstrategi, markedspresentasjon og markedsbrosjyre lastes ned:

MARKEDSSTRATEGI 2018-2020

MARKEDSPRESENTASJON

MARKEDSBROSJYRE

Det utvikles også markedsmateriell for NBBFs regioner som nå har anledning til å øke sine markedsinntekter på produktene regionale serier, EasyBasket og spillerutviklingsprogrammet (SPU). 


Økning siden 2016

For første gang siden storhetstiden til BLNO på slutten av nitti og begynnelsen av totusentallet har NBBF passert 1 million i markedsinntekter. Siden 2016 har det vært jobbet systematisk med å profesjonalisere markedsarbeidet og da spesielt i oppfølging av samarbeidspartnere. Med inntoget av dugnadslandslagene i 2017 har ildsjeler jobbet meget godt med å sikre markedsinntekter slik at det prosjektet kunne realiseres. Dette er det bygget videre på og vi kan derfor vise til økte markedsinntekter utover dugnadslandslagene i 2018 og 2019. Men vi kan ikke slå oss til ro med dette, derfor håper vi at prioritering av ressurser til markedsarbeid skal gi resultater og sikre de satsingene vi ønsker å gjøre etter vedtak av ny strategiplan 2020-2024, som blir bestemt på Basketballtinget 2020.


Fokus fremover

Oppfølging av eksisterende samarbeidspartnere står sterkt i markedsstrategien, og det er noe som vi fortsatt skal gjøre på en lojal og proaktiv måte. Vi fortsetter å utvikle produktene våre og parallelt skal det brukes mer tid på å sikre oss nye samarbeidspartnere. Arrangementspakker jobbes det med i disse dager, det er markedspakker som skal standardiseres i større grad for å vise frem våre flotte turneringer og camper på en mer profesjonell måte.


Vi tar gjerne imot tips og innspill til hvordan vi kan bli bedre i vårt markedsarbeid. Om det er innspill til potensielt nye samarbeidspartnere er det også noe vi tar imot med takk. Spørsmål og innspill kan rettes til Espen A. Johansen; tlf. 458 76 123 - espen.johansen@basket.no