Styrekompetanse er viktig

Øivind Lundestad
23.01.2019
Bli med i trekningen av flotte premier ved å delta på kurset klubbens styrearbeid i praksis.

Norges Basketballforbund anser kompetente og ressurssterke styrer som et sentralt element i klubbutviklingen i norsk basket. Derfor ønsker NBBF å synliggjøre viktigheten av dette og promotere for dette arbeidet i klubb. Kurset klubbens styrearbeid i praksis tilbyr klubbene muligheten til å forsterke den grunnleggende forståelsen for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt de viktigste lovene og reglene som klubben må forholde seg til. I tillegg får man tips om gode verktøy for styrearbeid.


Klubbens styrearbeid i praksis arrangeres av idrettskretsen. For informasjon om når dette kurset er tilgjengelig i ditt område, vennligst ta kontakt med din idrettskrets. 

NBBFs styre har selv rutiner på at de gjennomfører dette kurset etter valg ved Basketballtinget.

Det anbefales at klubbene lager egne rutiner på gjennomføring av kurset klubbens styrearbeid i praksis etter årsmøte. De klubbene som gjennomfører kurset innen 31.05.2019 og melder inn til oss vil være med i trekningen av åtte flotte premier:

  • 10 stk GGX baller (6 klubber)
  • Klubbkveld med landslagstrener (2 klubber)

Ved gjennomført styrekurs vennligst send bekreftelse til oivind.lundestad@basket.no og merk e-post med «Gjennomført styrekurs _klubbnavn_». Dokumentasjon på gjennomført kurs må vedlegges.

Vinnere av konkurransen trekkes og offentliggjøres i juni 2019.