Støtte- og tilskuddsordninger

Foto: Geir Owe Fredheim 

Espen A. Johansen
19.04.2017
Det finnes flere ordninger hvor klubber kan søke midler, les mer for oversikt.

Informasjon fra Norges Idrettsforbund:

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, ExtraStiftelsen, støtte til idrettsskoler. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse.


Klikk på link for NIF sin oversikt for støtte. og tilskuddsordninger

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/