Sportslotteriet 2019

Hanne Funder
08.01.2019
I disse dager forberedes 2019 lotteriene, informasjon sendes til klubber i januar.

Sportslotteriet er et samarbeid mellom 7 særforbund i Særforbundsalliansen (SFA). Lotteriet har oppstart den 1 mars hvert år, og er et profesjonelt landsdekkende lotteri som arrangeres av Norges Bandyforbund, Norges Basketballforbund, Norges Bokseforbund, Norges Bordtennisforbund, Norges Bowlingforbund, Norges Danseforbund og Norges Gymnastikk- og Turnforbund,- til inntekt for deres lokale klubber. Loddene holder høy kvalitet og tilfredsstiller alle de krav som norske myndigheter stiller. Lotteriet blir utviklet med sikte på dagens virkelighet.

Flere klubber har erkjent at loddsalg faktisk er en rettferdig og alternativ inntektskilde til økte kontingenter – et godt alternativ til en rekke andre aktiviteter.
http://www.sportslotteriet.no/