Spørreundersøkelse ny strategiplan

Espen A. Johansen
09.05.2019
Vi søker innspill til Strategiplan 2020-2024 som skal vedtas på tinget 2020.

Vi går inn i det siste året av strategiperiode 2016-2020, les nåværende strategi her: Strategiplan 2016-2020

Om et år skal Basketballtinget vedta ny strategiplan for perioden 2020-2024, nå kan du komme med innspill på hva som bør prioriteres. Svarene er viktig for videre arbeid.

Prosessen det er lagt opp til har fokus på involvering, hele organisasjonen skal bli hørt, de som ønsker å komme med innspill skal få muligheten til det, og det starter her.


Besvar undersekelsen: 

SPØRREUNDERSØKELSE STRATGIPLAN 2020-2024


Vi har tre strategier som er førende for vårt arbeid:

Strategiplan 2016-2020

Kommunikasjonsstrategi

Markedsstrategi


Vi er i utviklingen av: anleggsstrategi, klubbutviklingsstrategi og sportslig plan


For spørsmål om arbeidet med ny strategiplan kan organisajsonssjef Espen A. Johansen kontaktes.

Epost: espen.johansen@basket.no

Telefon: 458 76 123