Serieoppsettmøte vel gjennomført

Axel Langaker
21.06.2018
Det ble avholdt serieoppsettmøte på Ekeberg tirsdag 19.6, kl.19:00 - 20:30
Till Schrader fra Regionstyret/seriekomiteen, Mark DiGiacomo og Axel Langaker fra administrasjonen ledet møtet.


Kort oppsummering:


1) Påmelding fra klubbene, herunder også lag fra Sverresborg Hoops og Tromsø Storm Ungdom. 
Sverresborg Hoops deltar i JU16-serien, mens Tromsø Storm Ungdom deltar i JU17-, GU17A- og GU19A-seriene kommende sesong. Alle kamper spilles i Region ØST og lagene fra Region Nord og Midt kan ikke kvalifisere seg for deltakelse i Regionsmesterskap eller vinne seriemesterskap. 

2) Gjennomgang av forslag til puljeoppsett. 
Det er svært gledelig at vi nå ser en økning i antall påmeldte lag. I skrivende stund har vi i overkant av 340 registrerte lag for sesongen 2018-19. 
Særlig i yngre klasser, både for jenter og gutter, "gror det godt". Klubbene i Region ØST tar rekruttering på alvor og det gir utslag i fulle serier. Kjempebra jobba!

3) Gjennomgang av viktige frister og regler.
- Frist for innmelding av tvillinglag er fredag 22.6. Innmeldinger som kommer inn senere vil ikke bli hensyntatt. 
Kun 2 lag kan knyttes til hverandre. Eksempel: Hvis Lag A knyttes til Lag B, kan ingen andre lag knyttes til noen av disse to lagene. 
- Kampskjemaer skal fra og med sesongen 2018-19 sendes inn elektronisk. Informasjon om hvordan dette skal gjennomføres i praksis vil vi informere klubbene om i forkant av sesongen. 
- Det skal fra og med sesongen 2018-19 benyttes skuddklokke i følgende serier: 
1M, 1K, 2M, 2K, GU19 A, JU19, GU17 A, JU17, 16 Elite, JU16, GU15 Elite og GU14 Elite,
Klubbene må gå i dialog med halldriftere/eiere om at riktig utstyr må på plass, dersom dette ikke allerede er i orden. 
- Dersom klubbene har spesielle ønsker for beramming av kamper må disse meldes inn til Region ØST innen 22.6. Man kan ikke regne med at det blir tatt hensyn til turneringsspill i utlandet dersom disse foregår i helger som er satt av til seriespill. 

Spørsmål og innspill, samt viktige tilbakemeldinger fra klubbene sendes til Axel Langaker: axel.langaker@basket.no