To vedtak i sanksjonskomiteen

Espen A. Johansen
20.11.2019
BLNO spiller utestengt for usportslig opptreden og ikke overholdt karantene.

Sanksjonssak 2019-09​

Eric Gilchrese ble i BLNO kampen mellom Asker Aliens og Tromsø Storm idømt diskvalifiserende foul grunnet usportslig opptreden den 27.oktober. Sanksjonskomiteen behandlet saken og fattet følgende vedtak:

Sak mot Eric Gilchrese henlegges uten forføyning ut over den automatisk karantene som følge av diskvalifiserende foul. Gilchrese vil på ny bli spilleberettiget i BLNO M etter at Asker Aliens neste kamp i turneringen er ferdigspilt.


Sanksjonssak 2019-10

I forbindelse med BLNO-kamp fredag 1. november Asker Aliens-Frøya oppholdt Eric Gilchrese seg på Askers lagbenkområdet under kampen og deltok aktivt til tross for at han var ilagt karantene som følge av diskvalifiserende foul i kamp 27. oktober 2019.

Asker Aliens har inngitt uttalelse til saken hvor de beklager hendelsen. Klubben opplyser at de ikke var klar over at det var restriksjoner knytte til spillerens tilstedeværelse under kampen, og påpeker videre at de heller ikke ble gjort oppmerksom på dette fra NBBF i forkant - eller fra dommerne i forbindelse med kampen – dog erkjenner klubben at de har et ansvar for å sette seg inn i gjeldende regler.

Sanksjonskomiteen fattet følgende vedtak:

1. Eric Gilchrese ilegges en – 1 - kamps utelukkelse i BLNO M.
2. Gilchrese vil på ny bli spilleberettiget i BLNO M etter at Asker Aliens neste kamp i turneringen er ferdigspilt.


Protokoller fra sanksjonskomiteen:


Se alle vedtak fattet av sanksjonskomiteen fra 2015 her: 
(Denne listen finnes under toppmenyen "om NBBF" og "sanksjonskomiteen vedtak").