Samordnet rapportering 2019

Martin Wroblewski
02.04.2019
NIF har åpnet Samordnet Rapportering 2019. Tiden er inne for å sende inn medlemstall.

Alle våre klubber står overfor en hektisk vår med mange frister å forholde seg til. Viktigst av alt er at årsmøtet i idrettslaget må avholdes innen utgangen av mars, mens rapportering av medlemsopplysninger skal rapporteres innen 30. april.

Vi har laget en kort huskeliste:

  1. Alle idrettslag skal avholde årsmøtet innen utgangen av mars måned 2019.
  2. Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes for rapportering og søknad 1. april. - 1. april 2019 ble det sendt ut informasjon fra Norges idrettsforbund om hva idrettslagene skal rapportere om.
  3. 30. april er fristen for idrettslag til å sende inn samordnet søknad og rapportering
  4. 15. august er frist for søknad om momskompensasjon 2019.

NBBF ønsker alle klubber lykke til med jobben.

For mer informasjon, klikk deg videre til NIFs sider.