Samarbeidsmøte i Drammen

Erika Lundin
17.01.2019
Region Øst var i Drammen for å snakke med Drammen Rivers og Kongsberg Miners.

Daglig Leder Axel Langaker og Kommunikasjons- og utviklingsansvarlig Erika Lundin var på Jovialen kaffebar i Drammen tirsdag 15.januar for å snakke med klubbene: Drammen Rivers og Kongsberg Miners.


Begge klubbene fikk presentere sin nåsituasjon og hvilke utfordringer og tiltak de ser for seg i nærmeste fremtid. Kongsberg Miners har mange barn på skoleprosjektet på dagtid, men har en utfordring med å få de inn i klubben da de konkurrerer med flere idretter på kveldstid enn dagtid. Drammen Rivers har vokst kraftig de siste årene, fra 33 til 190 medlemmer på 2 år. Styret og klubben jobber iherdig for å "henge med i veksttempoet" og har en del utfordringer knyttet til halltid og trenere som det arbeides aktivt med. Kongsberg Miners og Drammen Rivers har allerede i dag en god dialog for samarbeide og ønsker å bygge videre på dette.


På møte diskuterte vi samarbeid kring kurs, EB/EBC og SPU.

Administrasjonen fikk en del gode tanker og tilbakemeldinger som vi tar med oss videre i planleggingen av ny sesong.


HER kan du lese om Region Øst sitt møte med Skien, TNT og Sandefjord i forrige uke.