Sakspapirer til Minitinget 2017

Espen A. Johansen
18.05.2017
Minitinget 2017 avholdes 20.-21.mai, sakspapirer er nå tilgjengelig.

20.-21.mai på Scandic Oslo Airport.

Sakspapirer lastes ned via denne linken: Beretning og dokumenter

Dagsorden lastes ned via denne linken: Program for Minitinget 2017

Minitinget avholdes på:
Scandic Oslo Airport
Ravinevegen 15, 2060 Oslo
Tlf. 23155900
Epost: osloairport@scandichotels.com

Start: Lørdag 20.05.2017 kl.12:00
Slutt: Søndag 21.05.2017 kl.15:30

Nytt av året, deler av Minitinget streames live på våre digitale plattfomrer.

Minitinget arrangeres det år det ikke avholdes Basketballting, de som kan delta er Forbundsstyret, komiteer, utvalg, KL/BLNO klubbene, regionstyrene og ansatte. 

Det vil bli lagt opp til en workshophelg etter tilsvarende format som for Minitinget 2015, med gruppediskusjoner, påfølgende presentasjoner og plenumsdebatter. Målet er å få verdifulle innspill til handlingsplanen 2018 som skal vedtas i høst.


For spørsmål knyttet til hotell og praktisk gjennomføring ta kontakt med Merete Andersen: 

merete.andersen@basket.no - tlf.41 59 51 34