SPU og talentcamp

Espen A. Johansen
15.01.2019
Retningslinjer og opplegg for SPU og uttak til Talentcamper (NTC) i region Nord.