Resultatregistrering i MinBasket

Espen Andre Johansen
11.10.2017
Tildel rettigheter og legg inn resultater i MinBasket og Turneringsadmin, veiledning følger i saken.

​De som følger lag, serier og turneringer i MinBasket appen ønsker rask oppdatering fra kampene. For at det skal være mulig må alle klubber ha tildelt rettigheter til personer som legger inn resultatene direkte i MinBasket eller turneringsadmin.


Les veiledningen om hvordan din klubb kan legge til personer som skal ha ansvar for å registrere resultater for ett eller flere lag: Veileder - Legg til lageledere i turneringsadmin


Vedlagt følger oppskrift på blant annet resultatregistrering i MinBasket.

Oppskriften er fra håndballforbundet (vi bruker samme system):

 https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/palogging/brukerveiledninger/brukerveiledning-min-handball/


Om det er spørsmål knyttet til MinBasket og turneringsadmin kan dere ta kontakt direkte med deres region.