Rekrutteringsmidler

Lene Instebø
03.04.2019
Utlysning av midler til rekruttering

NBBF Region Vest utlyser kr 20.000 for tiltak til rekruttering av nye spillere 6-12 år.

 

Styret legger frem forslag til hva det kan søkes midler til:

·         Instruktør i forbindelse med aktivitet rettet inn mot skolen – SFO basket (forutsatt at det er gratis for elevene å delta)

·         Arrangørstøtte for EBC arrangement rettet inn mot skole/SFO

·         Åpen hall med fokus på basketballaktivitet

·         Tilbud om aktivitetsdag på skolens planleggingsdager

Det gis ikke økonomisk midler for utbetaling av trenerlønninger i klubb. 

 

Fremgangsmåte:

·         Klubben sender søknaden til NBBF Region Vest v/Lene Instebø, lene.instebo@basket.no

·         NBBF Region Vest styret vurderer søknadene 22. mai

·         NBBF Region Vest utbetaler midlene til klubb direkte

Krav til søknad:

·         Kun klubber som er tilsluttet NBBF Region Vest kan søke

·         Kun én søknad pr. klubb

·         Styret i klubben skal ha godkjent tiltaket

·         Klubben må sørge for at personene som skal gjennomføre tiltaket har fremvist gyldig politiattest for å jobbe med barn og ungdom.

·         Tidsplan for iverksettelse og gjennomføring må foreligge

·         Det skal sendes inn rapport etter tiltaket er gjennomført. Senest 1 måned etter at tiltaket er avsluttet.

Midlene utbetales ved godkjent sluttrapport.

Søknaden skrives på eget søknadsskjema som ligger her

Søknadsfrist senest 10. mai