Regionsting 2019

Viola Gyorgyi
18.02.2019
Innkalling til Regionsting 2019 i NBBF Region Midt

​Styret i Region Midt inviterer til Regionsting 2019 mandag 18. mars 2019 klokken 1900-2200.

Dato: Mandag 18. mars 2019 kl. 19.00

Sted: Thon Hotel Prinsen Kongens gate 30,7012 TrondheimSaker som ønskes tatt opp på regionstinget må sendes styret senest 4. mars 2019 (14 dager etter utsendelse). Sakene kan sendes til viola.gyorgyi@basket.no Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på hjemmesiden en uke før årsmøte.


Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIFs lov § 2-4.

På regionstinget møtes med stemmerett:

a) Særregionens styre

b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

Klubber med inntil 25 medlemmer - 1 representant

Klubber med inntil 50 medlemmer - 2 representanter

Klubber med mer enn 50 medlemmer - 3 representanter


Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:

a) Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

b) Kontrollkomiteens medlemmer

c) Valgkomiteens medlemmer

d) Revisorer

Representasjon fra idrettslagene fastsettes av regionstinget etter målbare kriterier.

Representanter må være valgt på årsmøtet eller oppnevnt av styret etter fullmakt og meldt særregionen senest en uke før tinget.


Vi presiserer at antall medlemmer baseres på idrettsregistreringen 31.12.2017 da vi ikke har tall fra 31.12.2018 enda.


Velkommen til Regionsting.