RSBasket & MM-fondet

Martin Wroblewski
13.03.2018
Søk om reisestøtte for ditt RSBasketlag gjennom Mainmovefondet.

Norges Basketballforbund (NBBF) mottar midler til reisestøtte for lag gjennom et reisefond som vår samarbeidspartner, Mainmove Sport har opprettet.

Midlene er øremerket til reisestøtte for RSBasketlag tilknyttet klubber som er medlem i NBBF.

Et lag kan søke om inntil 10.000 NOK i reisestøtte. Støtten kan brukes til å dekke omkostninger ved reise til turneringer i innland og utland, samt samlinger i regi av forbundet.

 Hvordan søke:

Klubbens kontaktperson eller lagleder sender vedlagt skjema med informasjon om reisen, søknadssum (inntil 10.000 NOK), og en enkel plan for hvordan reisen skal dokumenteres.

Dekning av reisen på klubbens FB-gruppe eller nettside er et krav for å få støtte. I tillegg ønsker NBBF et reisebrev med et par bilder klart til publisering på våre sider basket.no

Når søknad er godkjent for støtte blir klubben informert om dette og pengene blir satt av til klubben/gruppen. Støtten blir først overført til klubbens/gruppens konto etter at reisen er gjennomført og reisebrevet er sendt til martin@basket.no

Skjemaet finner du ved å gå inn på linken og "starte undersøkelsen".

 Søknadsperiode og søknadsfrist:

Perioden for å søke reisestøtte gjennom fondet er 2. del av 17/18-sesongen og 1. del av 18/19-sesongen.

Søknadsperioden er åpen for 2018, dvs at det bare er å sende inn en søknad. Søknadsfristen for reisestøtte i første halvdel av 2019, er 31. desember 2018.