Positiv økonomisk utvikling

Hanne Funder
28.03.2019
Positiv økonomisk utvikling og lyse fremtidsutsikter for Norges Basketballforbund.

Årsregnskapet for 2018 viser et overskudd på kr 681 590. Dette medfører at NBBF pr. 31.12.18 har en positiv egenkapital på kr 2 681 277. Den økonomiske gjenoppbygningsplanen som ble vedtatt på tinget i 2012 er nå gjennomført, og NBBF har nå en sunn økonomi, betryggende egenkapital og solid likviditet. Det er imidlertid viktig også i fremtiden å ha en god, sikker og nøktern økonomisk styring for å unngå at norsk basket kommer i samme handlingslammende situasjon som vi opplevde i 2011.

Norges Basketballforbund er nå i en bedre forfatning enn på mange år, og utviklingen er positiv på mange fronter.  Her kan det nevnes:

  • De siste års opptellinger viser en god medlemsvekst, og indikasjonene for 2018 tilsier at dette året også tilsier en videre vekst etter neste telling.
  • Markedsinntektene øker, og det er nå satt et ekstra fokus på dette området.
  • Landslagsaktivitetene trappes videre opp frem mot EM-kvalifiseringen i 2021, noe som krever et ytterligere økonomisk løft for NBBF.
  • NBBF har omstrukturert arbeidet i forhold til klubbutvikling og klubboppfølging, noe som skal stimulere klubbene til videre positiv utvikling og vekst.

Det er med andre ord mange piler som peker riktig vei for norsk basket og NBBF.