Påmelding til seriespill

​Foto: Øystein Mjelde Skipenes

NBBF Region Øst
11.04.2019
Frist for påmelding til seriespillet i Region ØST for sesongen 2019-20 er onsdag 15.mai 2019

Du finner også hele innkallingen i word format HER


Elektronisk påmelding via Turneringsadmin vil åpne i løpet av uke 19. Mer info om dette vil publiseres senere.

Dersom det etter påmeldingsfristen viser seg å være ledige plasser i seniorseriene vil administrasjonen kontakte aktuelle klubber, for å undersøke om det er ønskelig med justering av påmeldingen.

Kontaktinformasjon til lagkontakter kan registreres senere, men dette må være gjennomført innen tirsdag 1.10.19

Informasjon vedr. tvillinglag må registreres så raskt som mulig, og senest innen mandag 3.juni.


Dispensasjoner

Søknader om dispensasjoner («fri flyt/alder») kan sendes inn senere, nærmere sesongstart, dersom det gjelder ordinære saker. Saker som ikke dekkes inn av regelverket, og som er avgjørende for om lag meldes på til seriespill, må sendes inn så raskt som mulig.

Ta kontakt hvis dere er usikre eller har spørsmål knyttet til søknader om dispensasjoner m.m.

 

Økonomi

Klubbene faktureres påmeldingsavgift på 1500,- pr. påmeldte lag.

Serieavgiften beregnes etter at påmeldingen til seriespillet er gjennomført og faktureres senere.

  • Klubber som trekker lag innen fredag i uke 25 er pliktige til å betale påmeldingsavgiften.
  • Klubber som trekker lag etter fredag i uke 25 er pliktige til å betale halv seriekontingent (inkl. påmeldingsavgift).
  • Klubber som trekker lag etter fredag i uke 34 er pliktige til å betale full seriekontingent (inkl. påmeldingsavgift).
  • Klubber som trekker lag etter fredag i uke 41 er pliktige til å betale 1,5 ganger seriekontingent (inkl. påmeldingsavgift).

 

Serieoppsettmøte

Klubbledermøte med fokus på serieoppsettet er satt til onsdag 5.juni kl 18.30-21.00 på Ekeberg. 

 

Sesongstart

Sesongstart for de aller fleste lag vil være i uke 41. Dersom tildeling av arrangementstid og påmeldinger tilsier at tidligere seriestart er nødvendig, vil vi beramme kamper helgen 21.-22.9.19.

Henviser til Kampreglementet i Region ØST for ytterligere informasjon vedr. påmelding til seriespillet samt organisering.

Kampreglementet finner dere HER

 

Kontakt

Alle henvendelser vedr. påmelding til seriespillet rettes til daglig leder i Region ØST, Axel Langaker. Hvis det er ønskelig med en dialog rundt hva som kan være fornuftig nivå for lag m.m. anbefales det å ta kontakt noen dager før påmeldingsfristen går ut. Det er erfaringsmessig stor pågang de siste dagene før fristen.

Kontaktinfo Axel:

Axel.Langaker@basket.no / 90 88 42 09

Frist for påmelding til seriespillet i Region ØST for sesongen 2019-20 er onsdag 15.5.19.
Det åpnes for påmelding til følgende serier sesongen 2019-20:

NB: Administrasjonen kan gjøre hensiktsmessige justeringer/endringer i påmeldingen etter fristens utløp. Dette gjelder særlig plassering i aldersbestemte klasser/puljer


Aldersbestemte klasser

JU13 (født -07)

JU14 (født -06)

JU15 (født -05)

JU16 (født -04)

JU17 (født -03)

JU19 (født -01)

GU13 ØST (født -07)

GU13 VEST (født -07)

GU13 MIDT (født -07)

GU14 Elite (født -06)

GU14 ØST (født -06)

GU14 VEST (født -06)

GU14 MIDT (født -06)

GU15 Elite (født -05)

GU15 ØST (født -05)

GU15 VEST (født -05)

GU15 MIDT (født -05)

GU16 Elite (født -04)

GU16 ØST (født -04)

GU16 VEST (født -04)

GU17A (født -03)

GU17B ØST (født -03)

GU17B VEST (født-03)

GU19A (født 02-01)

GU19B ØST (født 02-01)

GU19B VEST (født 02-01)Seniorklasser

1K (1.divisjon kvinner)

2K (2.divisjon kvinner)

3K (3.divisjon kvinner)

1M (1.divisjon menn)

2M ØST (2.divisjon menn pulje øst)

2M VEST (2.divisjon menn pulje vest)

3M ØST (3.divisjon menn pulje øst)

3M VEST (3.divisjon menn pulje vest)

4M ØST (4.divisjon menn pulje øst)

4M VEST (4.divisjon menn pulje vest)

Rullestolserie (åpen for alle)