Oversikt NBBFs hederstegn

Per Burud ble tildelt hederstegn i 1993

Espen A. Johansen
10.01.2018
Fra 1983 til 2018 har 16 personer mottatt NBBFs hederstegn, en høythengende utmerkelse.
NBBF vil takke alle som bidrar til norsk basket, en spesiell takk går til de som har fått tildelt NBBFs hederstegn.

Disse har fått tildelt NBBFs hederstegn:
Johan Salkjelsvik 2017, 
Knut Roald Myhre 2015, 
Ørjan Sandvik Hansen 2014, 
Odd Johansen 2014, 
Kjell Dagestad 2014, 
Ole Sparboe 2013, 
Hans J. Brundtland 2012, 
Pål Berg 2011, 
Sissel Bjørset 2011, 
Knut Jacobsen 2007, 
Terje Holm 1993, 
Stein Evju 1993, 
Per Burud 1993, 
Tor Christian Bakken 1988, 
Arne. J. Stokke 1985, 
Jan Petter Hansen 1983.

Listen kan lastes ned her: NBBFs hederstegn pr. januar 2018

Vi minner om at begrunnet innstilling om tildeling av hederstegn kan fremsettes skriftlig av klubbstyre, regionsstyre, idrettskrets eller forbundsstyremedlemmer innen tre måneder før forbundstinget. Forslagene skal behandles konfidensielt. 


NBBFs lov:​

7. Hederskomité: 

a) NBBFs hederstegn kan tildeles enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort eller gjør en fremragende innsats for norsk basketball. Hederstegnet kan også tildeles utenlandske statsborgere som har gjort NBBF særlige tjenester eller har medvirket til å styrke det internasjonale samarbeidet på en særdeles fortjenestefull måte. 

b) Begrunnet innstilling om tildeling av hederstegn kan fremsettes skriftlig av klubbstyre, regionsstyre, idrettskrets eller forbundsstyremedlemmer innen tre (3) måneder før forbundstinget. Forslagene skal behandles konfidensielt. 

c) Forslagene behandles av en egen komité som består av tre (3) personer. Disse velges på forbundstinget. Forslag som enstemmig bifalles av komiteen oversendes forbundsstyret for godkjenning. Forbundsstyrets vedtak skal være enstemmig. I tilfelle et forslag ikke blir godtatt, blir melding om dette sendt forslagsstiller(ne) konfidensielt. 

d) Tildeling av hederstegn finner sted på forbundstinget. Basketballtinget kan, dersom det finner dette naturlig, gjøre unntak fra denne regelen.


Arne J. Stokke mottok hederstegn i 1985