Oversikt NBBFs hederstegn

Per Burud ble tildelt hederstegn i 1993

Espen A. Johansen
10.01.2018
Fra 1983 til 2018 har 16 personer mottatt NBBFs hederstegn, en høythengende utmerkelse.
NBBF vil takke alle som bidrar til norsk basket, en spesiell takk går til de som har fått tildelt NBBFs hederstegn.

Disse har fått tildelt NBBFs hederstegn:
Navn
Klubb
År tildelt
Jan Petter Hansen   
Sandvika      
1983
Arne. J. Stokke   
Ammerud
1985 
Tor Christian Bakken  
Sandvika
1988
Per Burud
Drammen
1993 
Stein Evju
Bærum
1993
Terje Holm 
Bærums Verk
1993
Knut Jacobsen
Hop
2007
Sissel Bjørset 
Høybråten
2011
Pål Berg
Bærum
2011
Hans J. Brundtland
Ulriken
2012 
Ole Sparboe
Harstad 
2013
Kjell Dagestad
Sandvika 
2014
Odd Johansen 
Ullern
2014
Ørjan Sandvik Hansen
Tromsø
2014
Knut Roald Myhre
Sverresborg
2015
Johan Salkjelsvik
Ulriken
2017
Peter-Nicolay Haakstad
​Tromsø
​2018


Listen kan lastes ned her: NBBFs hederstegn pr. januar 2018

Vi minner om at begrunnet innstilling om tildeling av hederstegn kan fremsettes skriftlig av klubbstyre, regionsstyre, idrettskrets eller forbundsstyremedlemmer innen tre måneder før forbundstinget. Forslagene skal behandles konfidensielt. 


NBBFs lov:​

7. Hederskomité: 

a) NBBFs hederstegn kan tildeles enkeltpersoner og organisasjoner som har gjort eller gjør en fremragende innsats for norsk basketball. Hederstegnet kan også tildeles utenlandske statsborgere som har gjort NBBF særlige tjenester eller har medvirket til å styrke det internasjonale samarbeidet på en særdeles fortjenestefull måte. 

b) Begrunnet innstilling om tildeling av hederstegn kan fremsettes skriftlig av klubbstyre, regionsstyre, idrettskrets eller forbundsstyremedlemmer innen tre (3) måneder før forbundstinget. Forslagene skal behandles konfidensielt. 

c) Forslagene behandles av en egen komité som består av tre (3) personer. Disse velges på forbundstinget. Forslag som enstemmig bifalles av komiteen oversendes forbundsstyret for godkjenning. Forbundsstyrets vedtak skal være enstemmig. I tilfelle et forslag ikke blir godtatt, blir melding om dette sendt forslagsstiller(ne) konfidensielt. 

d) Tildeling av hederstegn finner sted på forbundstinget. Basketballtinget kan, dersom det finner dette naturlig, gjøre unntak fra denne regelen.


Arne J. Stokke mottok hederstegn i 1985