Organisert av spillene

​Foto: Marianne Maja Stenerud

Erika Lundin
15.04.2019
- Det er sikkert ikke så farlig akkurat hva de gjør, bare de gjør noe sammen, sier Ståle Frey

​NBBF Region Øst har startet en ny artikkel serie. Denne gangen har vi fokusert på det sosiale miljøet rundt et basketballag. Hvem organiserer dette, hva kan man finne på og hvor viktig er dette for spillene? Nest ut er:


Ståle Frey

Ståle Frey har vært hovedtrener for Gutter 97 og Jenter 2000, og akkurat nå er han assisterende trener for Ullern i BLNO Kvinner og assisterende trener for Senior Landslaget Kvinner. Ståle har svart på våre spørsmål om hvor viktig det er for et lag å finne på saker sammen utenfor basketbanen. Da Ståle har trent mange lag over tid er det naturlig at han har valgt å dele noe fra flere forskjellige lag.  Ståle har trent både gutter og jenter og en ting som hans lag har til felles er at de alle har funnet på ting sammen utenfor basketbanen. Som regel organisert av spillene selve. 


 

Hva har dine lag gjort av aktiviteter utenom basketball?

Lite av styrte eller voksenorganiserte aktiviteter. De ble en kameratgjeng og var mye sammen også utenfor treninger og kamper. Mest i mindre grupper (som varierte en del) og da mye hjemme hos hverandre med dataspill og mye basketball, faktisk. Sosiale høydepunkter var alltid å dra på cuper med overnattinger.

 

Hvem har organisert dette?

Dette var spesielt i helgene. Organisert av spillerne selv. I tillegg hadde vi noen tacokvelder hvor alle var til stede. Disse var nok implementert av trenere eller foreldregruppa.  

 

Hva er det beste utenom basketaktivitet du kan huske?

Vet ikke hva gjelder barnelag, da de 2 yngre lagene jeg har trent, organiserte sånt selv – og de gjorde ikke noen annet enn å henge hos hverandre, spille playstation, spille basket på nærmeste kurv eller spise tacos. Men fra min egen spilletid i Ullern (som voksen) hadde vi hangout på Bakkekroa med dame-og herrelaget til Ullern hvor vi var ca. 2 ganger i uka. DET husker jeg som mine beste minner fra den tiden – ikke NM-ene vi vant.

 

Hvilken betydning tror du dette har hatt for spillene?

Jeg tror det var veldig viktig i lagbyggingen for å prestere som lag, som begge lagene våre gjorde, men de lagene ble oppløst i ungdomsårene, noen satser videre, noen gir seg noen flytter, osv. Men de finner fortsatt, flere år etterpå, tilbake til hverandre og henger sammen i sommerferier, drar på turer sammen osv. Venner for livet kan det se ut som.

 

Hvilken betydning tror du dette har hatt for trener-spiller samarbeidet?

Tryggheten det skapte i gruppa, at alle likte hverandre og trivdes med hverandre, gjorde det lettere for treneren å skape et lag der alle jobber for hverandre, hvor spillerne aksepterer roller, hvor de møter til trening og kamp, til riktig tidspunkt av respekt for de andre på laget, at de prioriterer treninger. Jeg brukte dem også til å coache eller mentorere hverandre på trening i enkelte øvelser, og det hadde neppe funket uten den tryggheten og rausheten som bodde i gruppa.

 

Hva betyr det sosiale miljøet rundt laget?

Først og fremst er det det ALLER viktigste i yngre lag. Det at barna/ungdommene trives sammen, ingen blir mobbet, alle blir sett, alle blir respektert, alle opplever mestring og utvikling, alle gleder seg til trening for det er der du møter kompisene dine. De har det godt OG de blir gode mennesker av å være del av et sånt miljø. Senere i basketkarrieren ser vi at det sosiale miljøet er viktig for å prestere som lag.

 

Hvordan tror du det hadde fungert om en dedikert forelder hadde fått rollen som Trivsel Leder for laget? Som følger laget gjennom flere år og forskjellige trenere

Sikkert fint det, bare det ikke blir for mye voksenstyrt. Men at noen passer på at det ikke blir eksklusive klikker innen laget er sikkert lurt. Og å ha noen fellesgreier for alle er nok bra og da må det vel organiseres av noen voksne, i alle fall i barneårene. Det er sikkert ikke så farlig akkurat hva de gjør, bare de gjør noe sammen.


Hvilke oppgaver hadde du ønsket at Trivsel Lederen skulle gjøre?

Det overlapper jo litt med treneren, men å holde et øye med at alle trives og respekteres i gruppa er viktig. Det kan være en betrodd voksen som spillerne kan snakke med uten at treneren er der. Arrangere aktiviteter i forbindelse med cuper og turer og gjerne noen spredte aktiviteter en gang iblant.Lagkontakt Sissel Bjaanæs om Ståle Frey

Som trener er Ståle stort sett den rolige og sindige makkeren til den mer ekstroverte Gunnar Nesbø. Ståle er flink til å følge opp spillerne en til en, og gi konkrete tilbakemeldinger på hva en skal øve på. Og så er han den som passer litt ekstra på de skadete. Det er bra med en fysioterapeut på benken. Han kan enormt mye basketball, og deler gjerne av sin basketballkunnskap når det trengs.

 

På banen er ikke Ståle den som roper mest og høyest, men av og til kommer det utbrudd hvis han for eksempel synes noen lar være å skyte åpne skudd. En god støttespiller for Gunnar og spillerne.

 

Utenfor basketballbanen har Ståle ingen interesse for stor oppmerksomhet der heller. Men han slår gjerne av en prat en til en, Og da har han mye både viktig og uviktig info om basketballmiljøet å komme med. Gode moves på dansegulvet!
Les om flere artikler om trivsel her

Fokus på det sosiale - Lommedalen G06-07 Mari Mørkved og Harald Grevskott

Sammen er vi dynamitt - Nina Østengen og Tove Birkeli Trener for Bøler 98/99/00

Bra måte å bli kjent på - Tina Moen seniorlandslagsspiller for Norge

En uhelbredelig loner - Pål Berg, trener for EB-85 G02

Lur, dedikert og strukturert - Johann Flaa, spiller Centrum Tigers BLNO