Trenerlisens - en oppdatering

Torkild Rødsand
22.08.2018
Tre justeringer til krav til trenerutdanning og trenerlisens.

For å sikre høy trenerkompetanse og stimulere til utdanning av flere trenere ble det på Basketballtinget i 2016 innført krav om trenerlisens i NBBFs turneringer. Kravene innføres stegvis i perioden 2016-2020 i forhold til trenerutdanningene som tilbys.​

Vi har sett en stor økning i deltakere på trenerkurs og tilsvarende gode faglige diskusjoner og erfaringsutvekslinger i møteplassene som trenerkurs og trenersamlinger gir.

Krav til trenerlisens gjelder kun i NBBFs turneringer U16NM, U19 NM, BLNO kvinner og BLNO herrer, men vårt mål er at alle trenere har utdanning tilsvarende det aldersnivå de er trenere for.

Tidsplan for innføring av krav til trenerlisens er:
Sesongen 2017/2018: Krav til Trener 1 for hovedtrenere i U16 NM
Sesongen 2018/2019: Krav til Trener 2 for hovedtrenere i U19 NM
Sesongen 2019/2020: Krav til Trener 3 for hovedtrenere i BLNO og KL

All informasjon om NBBFs trenerlisens ligger her, men vi ønsker å gjøre oppmerksom på tre justeringer som er gjort i våre krav til trenerutdanning og trenerlisens.

1. Trenere som er minimum 25 år og har vært trener for lag i seriespill i minimum fem år kan få godkjent Easy Basket Trenerkurs og dermed begynne rett på Trener 1. Søker må ha gjennomført alle e-læringsmodulene som tilhører Easy Basket trenerkurs. 

2. Trenere som er minimum 25 år og har minimum fire års spilleerfaring eller fem år som hovedtrener på senior elitenivå tilbys forkortet Trener 1-kurs.
- Kurs i 2017
-
Kurs i 2018

3. For trenere som skal delta i kommende U16NM, U19NM eller BLNO og mangler nødvendig krav trenerutdanning eller trenerlisens, vil det være mulig å oppfylle kravene gjennom at treneren melder seg på kurs eller lisensgivende trenersamling for kommende sesong før turneringen starter. 

For mer informasjon om punktene over se NBBFs generelle krav til trenerlisens og krav til kompetanse og kompetansevedlikehold.