Nyvalgt styreleder

Nyvalgt styreleder Ulf Christensen​

Espen A. Johansen
10.06.2017
Regiontinget i Nord ble gjennomført i Trømsø lørdag 10.juni.

Nytt ordinært styre på plass i region Nord, Ulf Christensen er ny styreleder.

Det nye styret i region Nord er:

Leder:
Ulf Christensen

Nestleder:
Anita Lervik

Styremedlemmer:
Musa Anderssen
Karin Olsen
Adam Finstad
Kristin Åberg
Camilla Børresen


Region Nord har det siste året vært under administrasjon med et interimsstyre oppnevnt av generalsekretæren i NBBF. Nå har regionen valgt styre som gjør at region igjen styrer seg selv.

Vi takker interimsstyret for en god jobb og ønsker det nye styret lykke til i året som kommer.

Kontaktinformasjon til det nye styret oppdateres på basket.no så snart som mulig.