Nyansatt utviklingskonsulent

Espen A. Johansen
25.11.2018
Kristin Kvalvik skal sikre NBBFs post3 arbeid i region Øst, vi ønsker velkommen.

Atten søkere ønsket jobben som utviklingskonsulent i NBBF med primærarbeidsplass i Region Øst og Ekeberg.

Vi lyste ut to 50% prosjektstillinger, en med arbeidsplass i Bergen og en med arbeidsplass på Ekeberg, nå er en av stillingene kapret av Kristin.

 

De neste tre årene skal Kristin være den som forvalter og realiserer NBBFs post3 arbeid i regionen, et viktig arbeid som er helt avgjørende for NBBFs utvikling og tildeling av tilskudd.

 

Kristin har på egent initiativ vært praktikant Norges Idrettsforbund. Jobbet i internasjonal avdeling opp mot internasjonale representanter fra særforbundene samt idrettspolitikk nasjonalt og internasjonalt. I tillegg jobbet hun i bredde/utviklingsavdelingen med utvikling av idrettsprosjekter- som Idrettens Fredskorps.

I 2017 avsluttet hun en bachelor I Internasjonale Relasjoner fra Universty of Essex. Hun ble også tildelt prisene «International Excellence in Sport" og "Colours" for sitt bidrag som president til kvinnenes rugby klubb. Det samme året fikk hun også sin første rugbykamp for Norge.

I September 2018 avsluttet hun en Master i Sport og Internasjonal utvikling ved University of Brighton, spesialisert i management av frivillighet samt utvikling av idrettsorganisasjoner og idrettsprosjekter. Mens hun studerte hadde hun en sesong som toppidrettsutøver i USA Rugby Sevens, og tok fag innen HR og organisasjonsarbeid.

 

«Jeg tror og håper mitt brennende engasjement for idrett, samt tverrfaglig kompetanse og lærevilje kan komme basketballforbundet til nytte» uttaler Kristin til basket.no

 

«Vårt valg har falt på Kristin fordi hun innehar det engasjementet og den kompetanse som vi ser etter, hun vil være et godt og viktig tilskudd til NBBF» uttaler generalsekretær Silje Særheim.

 

Kristin starter i stillingen onsdag 2.januar 2019.

 

Dette er stillingen:

 • Sammen med NBBF sentralt og NBBF region imøtekomme de krav som Norges Idrettsforbund setter for post 3 tildeling årlig.
 • Koordinere og utføre aktivitetsrettet arbeid, primært regionalt og rettet mot barn (6-12år), ungdom (13-19år) samt bredde.
 • Ivareta vårt og norsk idretts verdigrunnlag og verdiarbeid:
  • Arbeide med idrettens barnerettigheter og bestemmelser, retningslinjer for ungdomsidrett og paraidrett.
  • Bistå i arbeidet med å senke økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse.
 • Bidra til god klubbutvikling regionalt, ihht. NBBFs klubbutviklingsstrategi og prosjekter.
 • Legge til rette for gjennomføring og utvikling av EasyBasket og EasyBasket Challenge i regionen.
 • Legge til rette for gjennomføring og utvikling av 3MOT3 i regionen.
 • Bidra i prosjekter og arbeidsoppgaver ledet av NBBF sentralt.
 • Publisering av nyheter på digitale plattformer ihht. NBBFs kommunikasjonsstrategi.

Delta på møter i organisasjonsavdelingen som du vil være en del av.