Ny dommerløype

Torkild Rødsand
24.09.2018
NBBF implementerer ny dommerløype og fom. 1 oktober går alle kurs etter ny struktur.

Trenerløypa var først ute med fornyet struktur og innhold, og nå er det dommerløypa sin tur. Dommerutdanningen har vært under evaluering og fra og med 1. oktober vil alle dommerkurs følge den nye dommerløypa. 

Den nye strukturen har to hovedendringer:
1. Det innføres et nytt startnivå hetende Kampleder og retter seg konkret mot Easy Basket.
2. Større andel praktisk undervisning i hall

Endringene vil gjøre at vi kan sørge for at dommerne blir tryggere og dyktigere i sin rolle, samtidig som vi er sikker på at det vil heve nivået på kampavvikling i tiden fremover.

Alle dommere beholder sin dommergrad de har per dags dato, men alle nye dommere må følge den nye dommerløypen hvor startnivået er kamplederkurset.

Alle regioner er godt i gang med planlegging av kamplederkurs og aspirantdommerkurs og har du lyst til å bli dommer oppfordrer vi deg til å ta kontakt med din lokale region.

NBBFs Dommerløype
1. Kamplederkurs
Krav til deltakelse: Fylt 14 år.
Antall timer:            8 undervisningstimer (2 teori, 4 praktisk og dømme to EB-kamper)
Kan dømme:           Kamper i Easy Basket

2. Aspirantdommerkurs
Krav til deltakelse: Fylt 15 år og godkjent kamplederkurs
Antall timer:            12 undervisningstimer (7 teori og 5 praktisk)
Kan dømme:           Yngre lag i klassene U14 og eldre

3. Regionsdommerkurs
Krav til deltakelse: Fylt 16 år og godkjent aspirantdommerkurs
Antall timer:            20 undervisningstimer (10 timer teori, 5 praktisk, regelprøver og løpetest) 
Kan dømme:           Regionskamper

4. Forbundsdommerkurs
Krav til deltakelse: Fylt 18 år og minimum én sesong som regionsdommer
Antall timer:            40 timer
Kan dømme:           Alle regionskamper og de beste plukkes også ut til dømming i BLNO