Nordic Coaching Network

Geir Bangstad. Foto: Øystein Mjelde Skipenes​

Torkild Rødsand
19.12.2018
Geir Bangstad er invitert til nordisk samarbeid for elitetrenere.
Nordic Coaching Network er et nyetablert og eksklusivt trener-samarbeid mellom Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge der målet er å utvikle morgendagens topptrenere. Hvert land kan stille med 5 trenere hvor den totale gruppen utgjør 25 trenere fra de fem nordiske landene til sammen. Med så få plasser tilgjengelig er vi veldig glad for at Geir Bangstad er tildelt én av de fem plassene. 

Kurset gjennomføres i 2019 og arrangeres av NIF og Olympiatoppen i samarbeid med de nordiske landene. Det vil være tre samlinger i perioden 14. januar, 28.-30. januar og 11.-12. mars, og i tillegg til samlingene vil deltakerne få oppgave som selvevaluering, forberedelse og oppgaver mellom samlingene.

Samarbeidet gir en unik mulighet til å videreutvikle sine ferdigheter som trener, men også bli kjent med trenere fra ulike idretter fra alle de frem nordiske landene og kunne dra nytte av dette nettverket i fremtiden. Målsetningen til kurset er å videreutvikle kunnskapen og ferdighetene i rollen som trener for talentfulle utøvere, få et internasjonalt og nordisk innblikk og perspektiv samt et kritisk og reflekter syn på talentutvikling og rollen som trener og treningsmetoder.

Vi er veldig glad for at Bangstad har fått plass i Nordic Coaching Network og trekke erfaring fra trenere i våre felles nordiske land uavhengig av idrett.