Visning av highlights fra KL og BLNO

Sindre Nordeide
26.10.2016
NBBF har inngått et samarbeid med Kurvball.no om levering av highlights fra Kvinneligaen (KL) og BLNO.

Etter å ha jobbet for å finne en løsning rundt visning av highlights fra våre nasjonale turneringer, kan vi meddele at NBBF har valgt en løsning gjennom et samarbeid med Kurvball.no.

"Vi ser på dette som et løft og et steg på veien for å få promotert ligaene og spillere i større grad enn tidligere," sier Generalsekretær Hanne Sogn.

Kurvball.no jobber med promotering av basketball, noe NBBF ser som utelukkende positivt. Gjennom kurvball.no kan NBBF tilby sine medlemmer og følgere gode oppsummeringer av KL og BLNO kampene sesongen 2016/17.

Kurvball.no la frem et godt forslag til hvordan de og NBBF kan samarbeide best mulig, hvor NBBF har vært opptatt av at kvaliteten på det som skal vises må være god og at det skal være en jevn fordeling av visning fra KL og BLNO kamper.

Klubbene på øverste nivå, på både kvinne- og herresiden, har vært underrettet, samt blitt gitt muligheten til innspill i prosessen. Det ønskede samarbeidet har i all hovedsak fått en god respons.

Highlights fra utvalgte kamper i Kvinneligaen og BLNO vil bli lagt ut ukentlig og ved endt sesong vil samarbeidet evalueres. Videre samarbeid mellom NBBF og kurvball.no vil blant annet avhenge av vår og klubbenes tilfredshet med prosjektet.


Highlights vil du finne på kurvball.no eller deres Facebook side:


https://www.facebook.com/KurvballNO/


Eller NBBF sin egen YouTube kanal:


https://www.youtube.com/channel/UC7iFyMPOyRwz2Y2zFcTCo2Q